W czyje imię? Problem języka inkluzywnego na przykładzie kontrowersji związanych z formułą chrzcielną w północnoamerykańskich Kościołach protestanckich

ks. Marcin Składanowski

Abstrakt

In Whose Name? The Problem of Inclusive Religious Language, with the Example of the Controversies over the Baptismal Formula in North American Protestant Communities

The inclusive language issue is an important element of Christian reflection on Church involvement for gender equality. The article focuses on American Protestant communities and their attitude towards inclusive (non-exclusive and non-discriminatory) language, although tendencies to make the Church’s language more inclusive are also present in some Catholic circles. The article begins with an attempt to define the Christian understanding of inclusive language. It then presents the positions of North American Protestant communities towards this kind of religious language. It also shows the difficulties related to this issue, using the example of the inclusive baptismal formula.

Słowa kluczowe: formuła chrzcielna, język inkluzywny, protestanci, Ameryka Północna , baptismal formula, inclusive language, Protestants, North America
References

Guide to Gender Inclusive Language in the Catholic Church, http://www.catholic.org.nz/news/fx-view-article.cfm?ctype=BSART&loadref=51&id=113 [dostęp: 6.11.2014].

Commission on Theology and Church Relations of The Lutheran Church – Missouri Synod, Biblical Revelation and Inclusive Language, St. Louis MO 1996.

ELCA Seminarians Not Allowed to Call God “Father”, http://www.exposingtheelca.com/1/post/2010/08/elca-seminarians-not-allowed-to-call-god-father.html [dostęp: 6.11.2014].

Evangelical Lutheran Church in America, How is Language Used in Worship?, http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/How_is_language_used_in_worship.pdf [dostęp: 6.11.2014].

Evangelical Lutheran Church in Canada, Guidelines for Inclusive Language for Writers, Editors, and Speakers, http://elcic.ca/Resources/Inclusive-Language.cfm [dostęp: 6.11.2014].

Grzywacz M., Konsekwencje pewnego przekładu. Niemieckojęzyczna translacja Biblii na „język sprawiedliwy”. Jej geneza oraz duszpasterskie implikacje [w:] Protestancka kultura słowa, Z. Pasek (red.), Kraków 2009, s. 50–57.

In Whose Name? The Baptismal Formula in Contemporary Culture, http://www.cccb.ca/site/Files/In_Whose_Name.html [dostęp: 6.11.2014].

Inclusive Language, http://www.plu.edu/provost/Faculty-Governance/november-11-2011-inclusive-language-attachment-c-corrected.pdf [dostęp: 6.11.2014].

Johnson E.A., Imaging God, Embodying Christ: Women as Sign of the Times [w:] The Church Women Want: Catholic Women in Dialogue, E.A. Johnson (red.), New York 2002, s. 45–59.

Komisja „Wiara Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest, eucharystia posługiwanie du-
chowne
 [w:] Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument Limy 1982. Tekst komentarze, P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski (red.), Lublin 2012, s. 17–68.

Lectionary – New Edition for U.S., https://www.ewtn.com/expert/answers/Lectionary.htm [dostęp: 6.11.2011].

Liveris L.B., Ancient Taboos and Gender Prejudice: Challenges for Orthodox Women and the Church, Hampshire–Burlington (VT) 2005.

Llewellyn H., The Ecumenical Decade: Gift to the Churches?, „The Ecumenical Review” 1994, vol. 46, no. 2, s. 186–190.

Scirghi Th.J., An Examination of the Problems of Inclusive Language in the Trinitarian Formula of Baptism, Lewiston NY–Queenston–Lampeter 2000.

Składanowski M., Church Language at the Service of Gender Justice: The Example of the Lutheran Churches in the United States (ELCA) and Canada (ELCIC)„Roczniki Teologiczne” 2014, vol. 61, no. 7, s. 129–146.

Składanowski M., Polityka sprawiedliwości genderowej Światowej Rady Kościołów [w:] ekumenizmie Roku Wiary. Księga pamiątkowa okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski (red.), Lublin 2013, s. 203–215.

Strategies for Inclusive Communication. Pointers for Positive Interactions, http://www.plu.edu/dss/widgets/documents-forms/items/resources-for-faculty/Strategies-for-Inclusive-Communication.doc [dostęp: 6.11.2014].

The Lutheran World Federation, Gender Justice Policy, Geneva 2013.

Tiling von P., Gender Equality in the Church [w:] Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion, H.D Betz et al. (red.), t. 5, Leiden–Boston 2009, s. 328.

United Methodist Church, Worship Language Guidelines, http://www.gcsrw.org/Portals/4/Worship%20Language%20Guidelines.pdf [dostęp: 6.11.2014].

Why We Baptize in Jesus’ Name, http://www.upci.org/resources/instructional-devotional-leader
ship/83-why-we-baptize-in-jesus-name [6.11.2014].

Worship of “Goddess” in the ELCA and Led by Synod Council Leader, http://www.exposingtheelca.com/1/post/2010/05/worship-of-goddess-in-the-elca-and-lead-by-synod-council-leader.html [dostęp: 6.11.2014].

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.