Studia Religiologica,2015, Tom 48, Numer 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2015
Redaktor numeru: Elżbieta Przybył-Sadowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Soul-Body Compound in Didymus the Blind’s Commentary on Genesis and its Neoplatonic Background

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 271–289
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.020.4759

The Cognitive Value of Hallucinations

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 291–299
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.021.4760

Religious Cognition as Social Cognition

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 301–312
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.022.4761

Why Atheism is more Natural than Religion

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 313–326
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.023.4762

The Possible Significance of Sensorimotor Synchronisation in Modern Postural Yoga Practice

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 327–340
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.024.4763

How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes)? The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 341–362
Data publikacji online: 19 kwietnia 2016
DOI 10.4467/20844077SR.15.026.4868

Siedem instytucji, jedna wspólnota

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 363–368
Data publikacji online: 19 kwietnia 2016

Straszliwe boginie

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 369–370
Data publikacji online: 19 kwietnia 2016

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.