Ciemniejsza strona ciemności – ścieżka lewej ręki w zachodniej tradycji ezoterycznej. Wybrane zagadnienia

Zbigniew Łagosz,

Agata Świerzowska

Abstrakt

The Darker Side of Darkness – the Left-Hand Path in the Western Esoteric Tradition. Selected Issues

The article is a comprehensive attempt at demonstrating the entry of the concept of the Indian Tantric Left-Hand Path into the Western esoteric tradition. Based on selected examples such as Wicca, Satanism and Thelema, the authors show the ways in which this idea has been reinterpreted and absorbed by the Western esoteric milieu.

Słowa kluczowe: ezoteryzm, tantra, ścieżka lewej ręki, O.T.O., Crowley, esotericism, Tantra, Left Hand Path
References

Avalon A., Joga Kundalini. Ścieżka poznania siebie, tłum. M. Friman, Poznań 2001.

Bhattacharyya N.N., History of the Tantric Religion, New Delhi 1999.

Bracelin J.L., Gerald Gardner: Witch, Thame 1999.

Crowley A., Księga kłamstw, tłum. K. Azarewicz, Gdańsk–Londyn 2008.

Crowley A., Księga prawa (Liber Al vel Legis), tłum. K. Azarewicz, Gdynia–Londyn 2004.

Crowley A., Neuburg V.B., Działania paryskie, tłum. K. Azarewicz, Gdynia–Londyn 2014.

Czarnecki P., Średniowieczny lucyferianizm (XIII–XV wiek), Gdańsk 2006.

Czyżykowski R., Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu i sahadźija, Kraków 2013.

Czyżykowski R., Czym jest „seks tantryczny”? O problemach z terminologią dotyczącą elementów seksualnych w rytuale i jodze tantrycznej, „Ex Nihilo” 2010, nr 1 (3), s. 42–67.

Czyżykowski R., Problem fizjologicznej podstawy rytuału w wisznuizmie sahadźija i nurtach jogi tantrycznej, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1 (247), s. 55–68.

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, W.J. Hanegraaff (ed.), Leiden 2006.

Djurdjevic G., India and the Occult. The Influence of South Asian Spirituality on Modern Western Occultism, [b.m.] 2014.

Djurdjevic G., Narodziny Nowego Eonu – magia i mistycyzm Thelemy z perspektywy ponowoczesneja/teologii, tłum. K. Grudnik, Olsztyn 2009.

Djurdjevic G., The Great Beast as a Tantric Hero [w:] Aleister Crowley and Western Esotericism, H. Bogdan (ed.), New York 2012, s. 107–140.

Eliade M., Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1999.

Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne, tłum. I. Kania, Warszawa 2004.

Flowers S.E., Lords of the Left-hand Path: A History of Spiritual Dissent, Smithville 1997.

Furman R., Wicca i Wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty, Kraków 2006.

Garrison O.V., Tantryczny rytuał Maithuny [w:] Ekstaza, seks, magia. Inny wymiar erotyki, E. Obarski (red.), Wrocław 1993, s. 155–163.

Hanegraaff W.J., Western Esotericism: A Guide for the Perplexed, London 2013.

Introvigne M., Powrót magii, tłum. A. Wałęcki, Kraków 2005.

Kaczynski R., Forgotten Templars: The Untold Origins of Ordo Templi Orientis, [b.m.] 2012.

Kaczynski R., Perdurabo – The life of Aleister Crowley, Temte 2002.

Kellner C., Yoga. Eine Skizze uber den psycho-physiologischen Teil der alten indischen Yogalebre, Munich 1896.

King F., Szatan i swastyka, tłum. J. Moderski, T. Olszewski, Poznań 1996.

King F., The Secret Rituals of the O.T.O., New York 1973.

Knihinicki M., Mit założycielski w organizacjach satanistycznych, „Hermaion” 2012, nr 1, s. 207–224.

LaVey A., Biblia szatana, tłum. M.S., Wrocław 1999.

Łagosz Z., Ezoteryczne ścieżki wtajemniczenia w ujęciu Ordo Templi Orientis (w druku).

Majda O., Współczesne czarownictwo jako sztuka mitopoetyki, „Hermaion” 2013, nr 2, s. 42–51.

Michalska U., Sołtysiak A., Eony „lewej ścieżki”, „The Peculiarity of Man” 2004, t. 9, s. 119–131.

Monier-Williams M., A Sanskrit-English Dictionary, Delhi 2002.

Mrozek-Dumanowska A., Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

Mumford J., Psychoseksualna moc [w:] Ekstaza, seks, magia. Inny wymiar erotyki, E. Obarski (red.), Wrocław 1993, s. 120–131.

Orpheus R., Abrahadabra. Understanding Aleister Crowley’s Thelemic Magick, Boston 2005.

Pasek Z., Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Kraków 2013.

Pasek Z., „Ścieżka lewej ręki” w Polsce [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Z. Pasek (red.), Kraków 2005, s. 5–11.

Prinke R., Dwa rękopisy. Polskie tropy u początków Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, „Hermaion” 2012, nr 1, s. 147–175.

Prokopiuk J., Historia Różo-Krzyża, Kraków 2013.

Reynolds J.M., Czarownice i Dakinie. Tantra na Wschodzie i Zachodzie, tłum. Z. Zagajewski, Kraków 2002.

Rzeczycka M., Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX–początku XX wieku, Gdańsk 2011.

Sieradzan J., Joga seksualna jako metoda wyzwolenia w tantrze buddyjskiej [w:] Przemiany seksualności, M. Kaczorek, K. Stachura (red.), Gdańsk 2009.

Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005.

Sieradzan J., W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Z. Pasek (red.), Kraków 2005, s. 219–253.

Sołtysiak A., Dobro i zło według satanistów, „The Peculiarity of Man” 2000, t. 5, s. 147–161.

Sołtysiak A., Satanizm współczesny [w:] Antropologia religii, Warszawa 2013, t. 5, s. 86–96.

Sutin L., Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley, New York 2000.

The Encyclopaedia Americana, New York 1963.

Tiryakian E., Toward the Sociology of Esoteric Culture [w:] On the Margin of the Visible: Sociology, the Esoteric and the Occult, E. Tiryakian (ed.), New York 1974, s. 257–280.

Urban H.B., Magia Sexualis: Sex, Magic, and Liberation in Modern Western Esotericism, London 2006.

Wprowadzenie do Thelemy. Zarys problematyki przygotowany przez Fr L.P.V. i Fr A.G.L.A., http://thelema.pl/thoughts-pl.htm [dostęp: 10.10.2015].

Zasuń P., Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku – początki współczesnej ezoteryki [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Z. Pasek (red.), Kraków 2005, s. 33–42.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.