Wicca w polskim Internecie – raport z badań terenowych

Joanna Malita-Król

Abstrakt

Wicca on the Polish Internet – Field Research Report

The history of Wicca in Poland equals the history of Wicca on the Polish internet – and this equation alone shows the importance of the World Wide Web for Polish believers. The number of websites, discussion lists and forums has been rising since the mid-1990s, representing the development and growing popularity of this Neopagan religion. The article, based on field research, presents the history of Wicca on the internet and the present situation in Poland, as well as the institution of cybercovens. Wicca on the internet (mainly American) is considered as a broader context, along with Helland’s distinction between religion online and online religion (including, especially, online rituals and covens). The article is based on analysis of the content published online by Polish believers and the author’s field research among Polish Traditional Wiccans.

Słowa kluczowe: wicca, Polska, wicca tradycyjne, cyberkowen, kowen, rytuał online, religion online, online religion, Wicca, Poland, British Traditional Wicca, cybercoven, online ritual
References

Cowan D.E., Cyberhenge. Modern Pagans on the Internet, New York 2005.

Cowan D.E., The Internet, [w:] The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, red. M. Stausberg, S. Engler, New York 2011, s. 459–473.

Cunnighama S., Wicca. Poradnik dla osób samotnie praktykujących magię, tłum. M. Dy­kier, wyd. Astrum, 1998.

Furman R., Wicca wiccanie. Od tradycji do wirtualnej wspólnoty, Kraków 2006.

Helland C., Online religion as lived religion. Methodological issues in the study of religious participation on the internet, „Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet” 2005, nr 1, http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5823 [dostęp: 05.01.2016].

Helland C., Online Religion/Religion Online and Virtual Communities, [w:] Religion on the Internet. Research Prospects and Promises, red. J.K. Hadden, D.E. Cowan, New York 2000, s. 205–233.

Heselton P., Wiccan Roots: Gerald Gardner and the Modern Witchcraft Revival, Chieveley 2000.

Hutton R., The Triumph of the Moon, Oxford 2001.

Kaufman J., Wywiad rozumiejący, tłum. A. Kapciak, Warszawa 2010.

Lofland J., Snow D., Andersson L. Lofland L.H., Analiza układów społecznych, tłum. A. Kordasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska, Warszawa 2009.

McSherry L., za: Cowan D.E., Cyberhenge. Modern Pagans on the Internet, New York 2005 (tłum. własne).

O’Leary S.D., Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks, [w:] Religion Online. Finding Faith on the Internet, red. L.L. Dawson, D.E. Cowan, New York 2004, s. 37−58.

Siuda P., Religia internet. przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.

Strutyński M., Neopogaństwo, Kraków 2014.

Witulski M., Próba zdefiniowania usystematyzowania ruchu Wicca, „Państwo Społeczeństwo” 2009, nr 4, s. 5–22.

Wicca tradycyjne polskim internecie – wybrane przykłady (dostęp do wszystkich stron: 13.01.2016)

Fora:

http://forum.wicca.com.pl/

http://tradycyjne-wicca.pl/

http://forum.wiccanski-krag.com/

Strony:

http://boss.com.pl/~krawcu

http://dzikigon.pl

http://manofcraft.w.interiowo.pl/

http://sacred-texts.com/bos/bos451.htm

http://sacred-texts.com/bos/bos449.htm

http://wicca.pl

http://wiccanie.pl/

http://wiccanski-krag.com

http://www.diecezja.pl/

http://www.deon.pl/

Facebook:

Wiccanie Trójmiasto, https://www.facebook.com/wiccanietrojmiasto

Wicca Tradycyjne – Grupa Dyskusyjna, https://www.facebook.com/groups/265463816804303

Wicca.pl, https://www.facebook.com/wiccapl-313134052117004

Wicca Tradycyjne Polska, https://www.facebook.com/WiccaTradycyjnePolska

What Is Cyber Coven? http://jaguarmoon.org/whatis.php

The Internet Books of Shadows, http://sacred-texts.com/bos/index.htm

kręgu wicca oraz artykuły Czarownice. Triumfalny powrót starej wiary, nr 22/1998, Magiczne narzędzia: sztylet obrzędowy, nr 42/1998

Spis wywiadów (nagrania dźwiękowe oraz transkrypcje wywiadów archiwum autorki)

Ennena, wywiad przeprowadzony przez autorkę dniu 12.08.2014 r. Warszawie.

Wietrzny, wywiad przeprowadzony przez autorkę dniu 13.08.2014 r. Warszawie.

Sheila, wywiad przeprowadzony przez autorkę dniu 28.08.2014 r. Warszawie.

Wiccanka, wywiad przeprowadzony przez autorkę dniu 15.11.2014 r. Warszawie.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.