Artykuły

Ilość
Sortuj według

How is Consciousness (rnam shes) Related to Wisdom (ye shes)? The Eighth Karma pa on Buddhist Differentiation and Unity Models of Reality (part II)

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 305-323
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.021.6514

Dynamika zmian w obrębie rytuału i doktryny w wybranych religiach Bengalu

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 325-339
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.022.6515

Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 341-351
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.023.6516

Religia i religioznawstwo w ujęciu Otakara Pertolda (1884-1965)

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 353-367
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.024.6517

Artykuły przeglądowe, recenzje i omówienia

Skrajem otchłani: Chrześcijanie wobec żywiołów globalnego rynku. Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy "Ekonomia współdziałania"

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 371-382
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.025.6518

Asko Parpola i nowe spojrzenie na początki hinduizmu

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 383-391
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.026.6519

Metamorfozy Judasza

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 393-404
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.027.6520

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.