Skrajem otchłani: Chrześcijanie wobec żywiołów globalnego rynku. Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy "Ekonomia współdziałania"

Jarosław Tomasiewicz

Abstrakt
Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 250

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.