Asko Parpola i nowe spojrzenie na początki hinduizmu

Robert Czyżykowski

Abstrakt
Asko Parpola, The Roots of Hinduism. The Early Aryans and 
The Indus Civilization, Oxford University Press, New Delhi 2015, ss. 363

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.