System antyplagiatowy

Czasopismo „Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego"  korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

Oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad 60 miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 800 wydawców naukowych korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie. System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji. 

 

Zobacz więcej: http://www.ithenticate.com/about

 

 

 

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.