System antyplagiatowy

Czasopimo Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate.

Oprogramowanie pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i porównanie go z ponad  miliardami źródeł internetowych i zawartością deponowaną przez ponad 1500 wiodących wydawców korzystających z usługi Similarity Check na całym świecie. System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji. 

 

Zobacz więcej: http://www.ithenticate.com/about

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.