Indeksacja w naukowych bazach danych

    ATLA Religion Database® (ATLA RDB®, ATLA ID - ATLA0001994467)

 DOAJ

    ERIH PLUS

    CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

    CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

    Index Copernicus International

    ProQuest Central (Journal ID 1356351‎)

    EBSCO Publishing - Academic Search Premier; Academic Search Alumni; One Belt, One Road Reference Source; The Belt and Road Initiative Reference Source Database; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (title lists)

     IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) [via Proquest]

Katalogi i wyszukiwarki naukowe

    Zeitschriftendatenbank (ZDB)

    WorldCat

    Google Scholar

     Arianta

    Most Wiedzy

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.