Zespół redakcyjny

Redaktor "Studia Religiologica"
dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska (Uniwersytet Jagielloński)

Zastępca redaktora nasczelnego
prof. dr hab. Andrzej Szyjewski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Leszek Augustyn (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Irena Borowik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Joanna Grela (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Artur Jocz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Sacha (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Izabela Trzcińska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Karol Zieliński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski)

Redaktor językowy
Tim Churcher

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.