Indeksacja w bazach danych

                              ATLA Religion Database® (ATLA RDB®, ATLA ID - ATLA0001994467)

                     ERIH PLUS

                       CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

                  CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

    Index Copernicus International: ICV 2018: 100

                                ProQuest Central (Journal ID 1356351‎) [dawniej: Cambridge Ascientific Abstracts]

               EBSCO Publishing - Academic Research Source eJournals (title list)

Katalogi i wyszukiwarki naukowe

                 Zeitschriftendatenbank (ZDB)

                   WorldCat

                     Google Scholar

ARIANTA 

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.