Kontakt

Redakcja “Studia Religiologica”
Instytut Religioznawstwa UJ
ul. Grodzka 52 31-044 Kraków
www.religioznawstwo.uj.edu.pl
studiareligiologica@iphils.uj.edu.pl

 

WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. (12) 631-01-97
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.