Kontakt

Redakcja “Studia Religiologica”

Instytut Religioznawstwa UJ 
ul. Grodzka 52 31-044 Kraków
www.religioznawstwo.uj.edu.pl

studia.religiologica@uj.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 631 18 80
E-Journals - tel. 12 631 18 97 / ejournals[at]wuj.pl