Kontakt

Redakcja “Studia Religiologica”

Instytut Religioznawstwa UJ 
ul. Grodzka 52 31-044 Kraków
www.religioznawstwo.uj.edu.pl

studia.religiologica@uj.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl

Dział Handlowy

tel. (12) 631-01-97
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.