ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Studia Religiologica" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID  to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.