Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MEiN: 2019: 70 | 2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Moral Entertainment – The Buddhist Hell Parks of Thailand

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3, s. 195-216
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.013.16550

„Realizacja Dharmy Buddhy w nurcie budownictwa socjalistycznego społeczeństwa”. O początkach drogi do legalizacji pierwszej wspólnoty buddyjskiej w PRL

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3, s. 217-233
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.014.16551

Działalność wspólnoty buddyjskiej „Koło Zen” w latach 1978–1980 w kontekście politycznych i administracyjnych uwarunkowań PRL

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3, s. 235-247
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.015.16552

Knowledge of God in St Gregory Palamas

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3, s. 249-268
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.016.16553

„Uważam się za heretyka i za gnostyka, i szczycę się, że nim jestem”. Jerzego Prokopiuka ezoteryczna recepcja gnozy i gnostycyzmu

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 3, s. 269-284
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.017.16554

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.