Sympozjum Półrocznik teologiczny

Redaktor naczelny: ks. dr Dariusz Salamon SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły nadesłane, recenzje i sprawozdania.

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.sympozjum.scj.pl oraz – dzięki współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 2 (43) 2022

Redaktor naczelny: ks. dr Dariusz Salamon SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 7-8
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.010.17378

Powołanie do kapłaństwa: dar, decyzja, odpowiedzialność

Jezus Chrystus – pierwszy powołany i powołujący

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 11-52
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.011.17379

Kultura powołaniowa: jaki styl życia budzi we współczesnym człowieku świadomość jego powołania?

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 53-71
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.012.17380

Ku integralnemu dojrzewaniu do kapłaństwa – identyfikacja zagrożeń

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 73-86
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.013.17381

Nowi kapłani dla nowej epoki – wizja kapłana według papieża Franciszka

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 87-96
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.014.17382

Kryzysy i odejścia kapłańskie – przyczyny, problemy, drogi wyjścia

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 97-106
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.015.17383

Głód ducha i sens powołania – próba diagnozy

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 107-122
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.016.17384

Artykuły nadesłane

Wymiar oblacyjny duchowości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego według aktualnej Reguły życia

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 125-144
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.017.17385

Benedykta XVI „wymyślanie Kościoła idealnego” w kontekście synodalności papieża Franciszka

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 145-164
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.018.17386

Kultura powołaniowa: jaki styl życia budzi we współczesnym człowieku świadomość jego powołania?

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 165-192
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.019.17387

Statut Prowincji Polskiej Zakonu Braci Kaznodziejów – miejsce w prawie zakonu i zarys historyczny

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 193-210
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.020.17388

Cnota męstwa fundamentem każdego powołania

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 211-227
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.021.17389

Ratowanie małżeństw sakramentalnych z problemem uzależnienia i/lub przemocy (żyjących razem i w separacji) – perspektywa duchowa

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 229-244
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.022.17390