Sympozjum Półrocznik teologiczny

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 1 (42) 2022

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Opublikowano online: czerwiec 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 7-8
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.001.15815

SYNODALNOŚĆ W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA

Czym jest synodalność? Rozwój świadomości synodalności na przestrzeni historii Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 11-32
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.002.15816

Znaczenie instytucji Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 33-54
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.003.15817

Nawrócenie synodalne w rozumieniu papieża Franciszka

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 55-71
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.004.15818

Geneza i przygotowania do nowego Synodu Biskupów poświęconego synodalności

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 73-90
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.005.15819

Synodalność i prymat jako wyzwanie w ekumenicznym dialogu katolicko-prawosławnym

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 91-122
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.006.15820

ARTYKUŁY

Wymiar wspólnotowy życia zakonnego

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 125-135
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.007.15821

Ofiara eucharystyczna w życiu Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 137-147
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.008.15822

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Synodalność w życiu i misji Kościoła, Kraków, 5 maja 2022 roku

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 151-157
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.009.15823