Sympozjum Półrocznik teologiczny

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 2 (41)

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Opublikowano online: listopad 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 7-8
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.015.14695

W SŁUŻBIE ŻYCIU I MIŁOŚCI

„Troszczysz się o wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia” (Mdr 11,26) – afirmacja życia na kartach Pisma Świętego

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 11-30
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.016.14696

Wyzwania antropologii chrześcijańskiej w dobie neuronauk

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 31-44
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.017.14697

Problem konsensu w sprawie prawa do życia

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 45-63
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.018.14698

Małżeństwo w kryzysie: czy warto/należy ratować je „za wszelką cenę"? – refleksje nad wybranymi problemami klientów pomocy społecznej

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 65-88
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.019.14699

Naprotechnologia – szansa na potomstwo czy oszustwo?

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 89-102
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.020.14700

Eutanazja – zbrodnia czy cywilne prawo człowieka do wyboru śmierci?

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 103-117
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.021.14701

ARTYKUŁY

Królewskość Jezusa Chrystusa w opisie męki w Ewangelii św. Jana

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 121-146
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.022.14702

Dialog w życiu konsekrowanym w aspekcie realizacji ślubu posłuszeństwa oraz życia wspólnotowego

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 147-165
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.023.14703

Męczeństwo i zniewolenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w latach 1917-1970

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 167-221
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.024.14704

Poświęcenie Polski Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 2021 roku – i co dalej?

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 223-239
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.025.14705

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sympozjum naukowego W służbie życiu i miłości, Kraków, 28 października 2021 roku

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 243-248
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.026.14706