Sympozjum Półrocznik teologiczny

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38)

Opublikowano online: 28 maja 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 7-8
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.015.12132

SERCE JEZUSA SZKOŁĄ ŚWIĘTOŚCI

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 11-27
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.001.12118

Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 29-50
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.002.12119

Serce Jezusa – misterium Miłości uosobionej

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 51-64
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.003.12120

Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 65-80
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.004.12121

Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 81-96
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.005.12122

Rola pobożności ludu chrześcijańskiego w procesie uświęcenia człowieka na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 97-110
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.006.12123

Poświęcenie się Bożemu Sercu jako forma kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 111-125
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.007.12124

Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 127-154
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.008.12125

ARTYKUŁY

„L’uomo tra Dio e il mondo” – la teologia della secolarizzazione e del mondo secondo Friedrich Gogarten

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 157-170
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.009.12126

Il Dio Trinitario come principio della vita consacrata

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 171-206
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.010.12127

Głoszenie słowa Bożego misją prezbitera

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 207-232
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.011.12128

Ojciec Leon Dehon i szkoła świętości

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 233-249
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.012.12129

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja: Dawid Neuhold, Missione e Chiesa. denaro e nazione. Quattro prospettive su Léon Dehon. fondatore dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, Bologna 2020, ss. 475

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 253-256
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.013.12130

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Serce Jezusa szkołą świętości, Stadniki, 7 maja 2020 roku

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 257-262
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.014.12131