Sympozjum Półrocznik teologiczny

Ks. dr Leszek Poleszak SCJ: ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39)

Ks. dr Leszek Poleszak SCJ: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Opublikowano online: 27 listopada 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 7-8
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.016.12947

διάΛογος – JAK SIĘ SPOTYKAĆ, BY ODNALEŹĆ BOGA?

„A Słowo stało się ciałem” (J 1,14) – Mesjasz mostem dialogu między Bogiem i człowiekiem?

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 11-25
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.017.12948

Chrześcijańskie ujęcie relacji człowieka do stworzenia w oparciu o metaforę dialogu

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 27-38
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.018.12949

„Laboratorium dialogu” czyli o dialogowaniu w katechezie

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 39-50
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.019.12950

Kapłan mistrzem i ojcem. Dialog między pracą i samotnością

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 51-67
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.020.12951

ARTYKUŁY

L’ideologia universalista: la sottomissione della Chiesa locale alla Chiesa universale?

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 71-82
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.021.12952

Sorgenti cristologiche della vita consacrata

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 83-123
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.022.12953

Sztuka, twórczość artystyczna i modlitwa

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 125-139
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.023.12954

Sługa Boży ks. Jan Lesiński (1908-1940)

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 141-159
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.024.12955

Maryja, uczennica Pańska, wzorem bycia uczniem Chrystusa (Łk 1,26-38; 2,19.51)

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 161-175
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.025.12956

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sympozjum naukowego διάΛογος – Jak się spotykać, by odnaleźć Boga?, Stadniki, 5 listopada 2020 roku

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 179-184
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.026.12957