Sympozjum Półrocznik teologiczny

Redaktor naczelny: ks. dr Dariusz Salamon SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły nadesłane, recenzje i sprawozdania.

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.sympozjum.scj.pl oraz – dzięki współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 1 (44) 2023

Redaktor naczelny: ks. dr Dariusz Salamon SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Opublikowano online: październik 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 7-8
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.001.18462

Pielgrzymi nadziei. Ewangelizacja w drodze

Eschatologiczny wymiar pielgrzymowania na Święto Namiotów (por. Za 14,16nn, Ap 7,9nn)

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 11-22
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.002.18463

Od turysty do pielgrzyma – wyzwania teologiczno-pastoralne

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 23-41
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.003.18464

Etapy duszpasterstwa pielgrzymów

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 43-66
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.004.18465

Artykuły nadesłane

Święty Paweł Apostoł i prymat św. Piotra

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 69-88
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.005.18466

Adresaci słowa Bożego na podstawie II Soboru Watykańskiego i XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 89-105
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.006.18467

Teologia przebitego boku Jezusa Chrystusa na przykładzie Vita Jesu Christi Ludolfa z Saksonii

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 107-121
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.007.18468

„Plastyczna interpretacja” w Biblii na przykładzie portretu Mojżesza z Pochwały Ojców (por. Syr 45,1-5) i wizji menory proroka Zachariasza (por. Za 4,1-14)

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 123-137
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.008.18469

Wymiar misyjny formacji w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 1 (44) 2023, s. 139-159
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25443283SYM.23.009.18470