Sprawozdanie z sympozjum naukowego Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji, Kraków, 7 listopada 2019 roku

Ks. Leszek Poleszak

Abstrakt