Biskup Konstantyn Dominik (1870-1942) – święty kapłan

Ks. Dawid Galanciak

Abstrakt

Człowiek potrzebuje świadków wiary na drodze ku świętości. Jednym z nich jest żyjący w latach 1870-1942 Konstantyn Dominik, biskup chełmiński. Postać Biskupa, który jest kandydatem na ołtarze, została ukazana w artykule w kontekście jego związków ze Swarzewem, Pelplinem, Chełmnem i Gdańskiem. Trudne czasy drugiej wojny światowej, na które przypada posługa biskupia Konstantyna, ukazują go jako prawdziwego świadka wiary. Chrystologiczno-maryjny aspekt kapłańskiej i biskupiej posługi, jego prostota i zwyczajność oraz jego droga na ołtarze są pięknym świadectwem świętości osiąganej przez realizowanie życia zgodnie z zamysłem Boga.

Bishop Konstantyn Dominik (1870-1942) – the holy priest

A human being needs to meet witnesses of faith on the way to achieving holiness. One of them can be Bishop Konstantyn Dominik (1870-1942) – the Bishop of Chełmno. The figure of Bishop, who is a candidate for canonisation, was shown in the article in the context of his relations with Swarzewo, Pelplin, Chełmno and Gdańsk. The difficult time of the Second World War during which the Bishop served, present him as a real witness of faith. Christological and Marian aspects of Konstantyn’s pristly and episcopal service, his simplicity and commonness, as well as his path to sanctification, create a beautiful testimony that can be achieved by living one’s life according to God’s vision.

Słowa kluczowe: biskup Konstantyn Dominik, biskup chełmiński, krwawa jesień pelplińska, sługa Boży / Bishop Konstantyn Dominik, the Bishop of Chełmno, Bloody Autumn in Pelplin, God’s servant
References

Galanciak D., Antonina Schneider szarytka z rękoma zniszczonymi od mosierdzia, Sympozjum” 1 (2017), s. 237-252.

Gierszewski S. (red.), ownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdsk 1992.

Glemma T., Świetlanej pamci X. Biskupa Konstantyna Dominika, Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1 (1947) s. 87-102.

Gustaw R. (red.), Hagiografia polska. ownik bio-bibliograficzny, t. 1, Poznań 1971.

Hoppe T., Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, Posiedzenie nr 10 w dniu 14-03-2012, Oświadczenia, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?id=131&data=14-03-2012&nr=227&p osiedzenie=10&symbol=OSWIADCzENIE (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).

Jan Paweł II, Bulla Totus Tuus Poloniae populus, Rzym 1992.

Janke S., Czekanie na błogoawionego, Pomerania” 2 (2002), s. 7-9.

Jażdżewski L., Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu, Pelplin 2013.

Kaszubi, http://www.przyjacielehelu.pl/helska_bliza/hb_199/art04.htm (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).

Koch K., Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna zwyczajność, Pelplin 2011.

Konstantyn Dominik, http://www.parafiaswarzewo.pl/readarticle.php?article_id=2 (odczyt z dn. 26.09.2019 r.).

Kowalski K., List Biskupa Chmińskiego do siostry Marty Tryjankowskiej, 04.07.1962 r., w: Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Mross H., ownik biograficzny kaanów diecezji chmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995.

Obracht-Prondzyński C., Kultura kaszubska współcznie, w: K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński (red.), Speczność kaszubska w procesie przemian: kul- tura, tożsamość, język, Warszawa 2012, s. 39-68.

Ormiński H., W oczekiwaniu na beatyfikację ugi Bożego ksdza biskupa Konstantyna Dominika, Pelplin 2000.

Padacz W., Z polskiej gleby, Kraków 1972.

Pasierb J., Gęzie i lcie, Poznań 1985.

Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.

Przykucki M., Zachęta do moów o rycą beatyfikację ugi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, Orędownik Diecezji Chełmińskiej 1-2 (1987), s. 46-47.

Samp J., Ksiądz biskup Konstantyn Dominik. Jego służba w Kościele a kultura rodzinna, Studia Pelplińskie” 15 (1984), s. 65-73.

Sawicki F., Ten ci jest mośnik braci i cego ludu. Homilia pogrzebowa, https://www.diecezja-pelplin.pl/diecezja/procesy-beatyfikacyjne/1258-sluga-bozy-bp-konstanty-dominik (odczyt z dnia 26.09.2019 r.).

uga Boży bp Konstantyn Dominik, https://www.diecezja-pelplin.pl/diecezja/procesy-beatyfikacyjne/1258-sluga-bozy-bp-konstanty-dominik (odczyt z dn. 21.09.2019 r.).

Tryjankowska M., List siostry Marty Tryjankowskiej do Biskupa Chmińskiego, 03.07.1962 r., w: Archiwum Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.