Ochrzczeni – posłani. Nakaz misyjny Jezusa we współczesnym świecie

ks. Jan Górski

Abstrakt

Ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik 2019) stał się okazją do nowego spojrzenia na zadanie misyjne chrześcijan. To właśnie chrzest ma być na nowo rozumiany jako wezwanie do podjęcia zadania głoszenia Ewangelii. Wydarzenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego może stać się szansą na nowe odczytanie zadań ewangelizacyjnych Kościoła we współczesnym świecie.

Baptized and sent. Missionary order of Jesus in the modern world

The Extraordinary Mission Month announced by Pope Francis (October 2019) provided an opportunity for a new look at the missionary mission the task of proclaiming the Gospel. The event of the special Missionary Month may become a chance for a new reading of the Church’s evangelizing tasks in the modern contemporary world.

Słowa kluczowe: misje, ewangelizacja, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, Amazonia, papież Franciszek / missions, evangelization, Extraordinary Missionary Month, Pope Francis
References

Benedykt XV, List apostolski Maximum illud, Rzym 1919, tekst polski: Breviarium missionum, Warszawa 1979, cz. 1, nr. 171-192, s. 200-216.

Csiszar C. A., Den Missionsbegriff mit dem Lehramt integral (neu) denken, Verbum SVD” 3-4(57) (2016), s. 292-309.

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Franciszek, Homilia podczas Nieszporów rozpoczynających Nadzwyczajny Miesc Misyjny, https://ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-podczas-nieszporow-rozpoczynajacych-nadzwyczajny-miesiac-misyjny/ (odczyt z dn. 5.10.2019 r.).

Franciszek, Kościół z natury jest misyjny. List ogłaszający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, LOsservatore Romano, wyd. polskie, 11(397) (2017), s. 4-6.

Franciszek, Orędzie na światowy Dzień Misyjny 2019 r. Ochrzczeni i poani: Kościół Chrystusa w misji na świecie, Rzym 2019.

Halik T., Chcę, abb, Kraków 2014.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.

Kasper W., Seid fröhlich in der Hoffnung. Ermutigung zum Christsein, Freiburg in Breisgau 2017.

Kmiecik A., Papieskie Dzieła Misyjne, Warszawa 1999.

Kräutler E., Mein Leben für Amazonien, Insbruck 2014.

Miotk A., The Historical Significance and Prophetic Resonance of the Apostolic Letter Maximum illud on the Centenary of Its Publication, Verbum SVD” 1-2(60) (2019), s. 11-41.

II Sobór Watykski, Dekret o misyjnej dzialności Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965.