Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (38), s. 7-8
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.015.12132

SERCE JEZUSA SZKOŁĄ ŚWIĘTOŚCI

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne

Sympozjum, nr 1 (38), s. 11-27
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.001.12118

Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (38), s. 29-50
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.002.12119

Serce Jezusa – misterium Miłości uosobionej

Sympozjum, nr 1 (38), s. 51-64
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.003.12120

Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

Sympozjum, nr 1 (38), s. 65-80
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.004.12121

Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (38), s. 81-96
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.005.12122

Rola pobożności ludu chrześcijańskiego w procesie uświęcenia człowieka na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (38), s. 97-110
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.006.12123

Poświęcenie się Bożemu Sercu jako forma kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (38), s. 111-125
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.007.12124

Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa

Sympozjum, nr 1 (38), s. 127-154
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.008.12125

ARTYKUŁY

„L’uomo tra Dio e il mondo” – la teologia della secolarizzazione e del mondo secondo Friedrich Gogarten

Sympozjum, nr 1 (38), s. 157-170
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.009.12126

Il Dio Trinitario come principio della vita consacrata

Sympozjum, nr 1 (38), s. 171-206
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.010.12127

Głoszenie słowa Bożego misją prezbitera

Sympozjum, nr 1 (38), s. 207-232
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.011.12128

Ojciec Leon Dehon i szkoła świętości

Sympozjum, nr 1 (38), s. 233-249
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.012.12129

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja: Dawid Neuhold, Missione e Chiesa. denaro e nazione. Quattro prospettive su Léon Dehon. fondatore dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, Bologna 2020, ss. 475

Sympozjum, nr 1 (38), s. 253-256
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.013.12130

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Serce Jezusa szkołą świętości, Stadniki, 7 maja 2020 roku

Sympozjum, nr 1 (38), s. 257-262
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.014.12131