Sympozjum,nr 1 (40)

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Rok wydania: 2021
Słowa kluczowe: Ap 12, Niewiasta, Maryja, Kościół / Apocalypse 12, Woman, Mary, Church, mariologia, współczesność, wyzwania / Mariology, contemporaneity, challenges, ciało, doketyzm, gnoza, manicheizm, dziewictwo, małżeństwo / Mary, Virginity, theology, body, Marian devotion, woman, ikony maryjne, Matka Boża, Kościoły Wschodu, Kyriotissa, Hodegetria, Eleusa, Platytera / Marian icons, Virgin Mary, Mother of God, Eastern Churches, Platytera, Stabat Mater w muzyce polskiej, muzyka polska XX wieku, Szymanowski, Panufnik, Górecki, Padlewski, Penderecki / Stabat Mater in Polish music, Polish music in the 20th century, Penderecki, muzyka włoska, muzyka religijna, sekwencja Stabat Mater, XVIII wiek / Italian music, religious music, the Stabat Mater sequence, 18th-century, Centro Aletti, sztuka sakralna, mozaiki, twórczość artystyczna / Centro Aletti, sacred art, mosaics, artistic creation, Jezus Chrystus, Duch Święty, życie konsekrowane, charyzmat, konsekracja, świadectwo, świętość, powołanie, wiara, Kościół / Jesus Christ, The Holy Spirit, consecrated life, charism, consecration, witness, holiness, vocation, faith, serce, miłość, wcielenie, odkupienie, misterium, społeczne królestwo, cywilizacja miłości, Serce Boże, Serce Jezusa / heart, love, incarnation, redemption, mystery, social kingdom, civilization of love, God’s Heart, Heart of Jesus, św. Józef, nabożeństwa do św. Józefa, modlitewnik do św. Józefa / St. Joseph, worship of St. Joseph, prayers to St. Joseph, śluby zakonne, ubóstwo, formacja, wynagrodzenie, oblacja, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, sercanie / religious vows, poverty, formation, reparation, oblation, Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus, Dehonians

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 7-8
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.001.13714

MARYJA W TEOLOGII I SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Mariologiczno-eklezjologiczna interpretacja obrazu Niewiasty z Ap 12

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 11-23
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.002.13715

Wyzwania mariologii XXI wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 25-38
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.003.13716

Maryja i współczesny problem ciała

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 39-54
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.004.13717

Teologiczne typy bizantyjskich ikon maryjnych

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 55-65
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.005.13718

„Łzy lejąca” w arcydziełach muzyki polskiej XX wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 67-82
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.006.13719

Sekwencja Stabat Mater we włoskich interpretacjach muzycznych doby XVIII wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 83-102
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.007.13720

Teologiczne wątki maryjne mozaik Centro Aletti w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 103-127
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.008.13721

ARTYKUŁY

Vita consacrata come opera dello Spirito Santo

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 131-158
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.009.13722

Boże Serce w misterium swojego otwarcia na współczesny świat

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 159-184
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.010.13723

Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 185-210
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.011.13724

Formacja do ślubu ubóstwa w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 211-228
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.012.13725

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja: Emil Anton, Kahden virran maa. Sivilisaation ja kristinuskon irakilainen tarina, Helsinki 2020, ss. 288.

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 231-235
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.013.13726

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Maryja w teologii i sztuce chrześcijańskiej, Stadniki, 6 maja 2021 roku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 237-245
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.014.13727