Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników

Ks. Dawid Galanciak

Abstrakt

The cult of. St. Joseph based on contemporary prayer books

The ongoing year of St. Joseph is a great opportunity to have a look at the cult of the Saint in the light of the available prayer books. The article presents the diversity of the cult and discusses various forms of the worship since its beginning. It analyses prayers to St. Joseph such as: the litany, the novena prayer, the Rosary, the Oath, the Morning prayers, the Scapular prayer, the Akathist and other prayers, services and songs in honour of St. Joseph. The aim of the article is to encourage Christians to adapt the cult of St. Joseph to their individual needs.
 
Keywords: St. Joseph, worship of St. Joseph, prayers to St. Joseph
 
Abstrakt
 
Trwający w Kościele Rok św. Józefa jest okazją do spojrzenia na kult tego świętego przez pryzmat dostępnych modlitewników. Począwszy od zarysu historii kultu, w artykule ukazano różnorodność jego form. Omówiono następujące rodzaje modlitw ku czci św. Józefa: litanie, nowenny, szkaplerz, płaszcz, cześć nieustającą, miesiąc ku czci św. Józefa, telegram, różaniec i koronkę, godzinki, akty i oddania, pieśni, akatyst, a także inne modlitwy oraz nabożeństwa: siedmiu boleści i radości, septennę (siedem kolejnych śród), siedmiu niedziel, do Przeczystego Serca (pięciu pierwszych śród miesiąca), do opieki. Artykuł stanowi zachętę do osobistego praktykowania nabożeństwa do św. Józefa dostosowanego do indywidualnych potrzeb wierzących.
 
Słowa kluczowe: św. Józef, nabożeństwa do św. Józefa, modlitewnik do św. Józefa
Słowa kluczowe: św. Józef, nabożeństwa do św. Józefa, modlitewnik do św. Józefa / St. Joseph, worship of St. Joseph, prayers to St. Joseph
References
7 niedziel św. Józefa, https://opusdei.org/pl-pl/article/7-niedziel-sw-jozefa/ (odczyt z dn. 22.02.2021 r.).
 
Akatyst ku czci św. Józefa, https://www.youtube.com/watch?v=ZH4ChUKFESQ (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Akt oddania się w opiekę św. Józefowi, https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/5.html (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Akt zawierzenia, http://www.dk.oaza.pl/archiwum/rob/001AKT%20ZAWIERZENIA.pdf (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Akt zawierzenia Archidiecezji Poznańskiej św. Józefowi, Poznań, 18-19 marca 2018 roku, http://archpoznan.pl/pl/zawierzenie-archidiecezji-swietemu-jozefowi (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Akt zawierzenia rodzin Świętemu Józefowi, http://www.parafiapuszczykowo.pl/wp-content/uploads/akt-zawierzenia-św.-Józefowi.pdf (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Akt zawierzenia się św. Józefowi, https://www.klubojca.siedlce.pl/index.php/zasady-funkcjonowania-klubu/akt-osobistego-zawierzenia-sie-sw-jozefowi (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Błażusiak J. (oprac.), Święty Józefie, ratuj Kościół i nas, Sandomierz 2019.
 
Chaberka M. Potężny patron w sprawach najtrudniejszych – św. Józef, Kraków 2008.
 
Chyla P., Akt poświęcenia rodzin św. Józefowi, https://www.szczepanowice. opole.pl/roraty-2020/akt-poświęcenia-rodzin-św-józefowi.html (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Crespi O., Negri F., Józef. Człowiek, który prowadzi do Boga. 31 rozważań i modlitw, Częstochowa 2017.
 
Ćwikliński S., Gużyński P., Rozynkowski W. (oprac.), Stowarzyszenia, ruchy, bractwa i wspólnoty diecezji toruńskiej. Informator, Toruń 2006.
 
Filas F. L., Święty Józef – człowiek Jezusowi najbliższy, Kraków 1979.
 
Franciszek, List apostolski Patris corde z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego, https://drive.google.com/file/d/18q1s43uX3K-nRRVu5ZbMtwK84XLvoOxo/view (odczyt z dn. 09.12.2020 r.).
 
Garnczarski S., „Nowenna ku czci świętego Józefa w pieśniach wraz z Litanją na chór 2-głosowy” autorstwa ks. Franciszka Walczyńskiego, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 33 (2013), s. 369-385.
 
Godzinki o Świętym Józefie, https://piosenkireligijne.pl/godzinki-o-swietym-jozefie/ (odczyt z dn. 09.03.2021 r.).
 
Hanusiak B. M. (red.), Modlitewnik czcicieli św. Józefa, Kraków 2013.
 
Hanusiak B. M. (red.), Modlitewnik czcicieli św. Józefa, Kraków 2017.
 
Hanusiak B. M., Modlitewnik do św. Józefa, Kraków 2020.
 
Historia nabożeństw do św. Józefa, https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Biblioteka-SwJozefa/167.html (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Kałdon S., Nabożeństwo do św. Józefa. Modlitwy o dobrą żonę i dobrego męża, Kraków 2001.
 
Kęszka S. (red.), Święty Józef – patron diecezji, miasta i jego kaliskie sanktuarium, Kalisz 2009.
 
Koronka na cześć św. Józefa, https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/4.html (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1996.
 
Krężołek T., Świętego Józefa pieśnią wysławiajmy. Msza jubileuszowa oraz zbiór 100 pieśni w układzie na 1, 2, 3 lub 4 głosy ku czci Świętego Józefa Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła Świętego. Śpiewnik jubileuszowy., Tarnów 1983.
 
Ksit B. (oprac.), Opiekun i przewodnik. Modlitwa ze św. Józefem Oblubieńcem NMP, Poznań 2009.
 
Ksit B., Maksymiuk A., Plewa S. (oprac.), Modlitewnik do św. Józefa. Nabożeństwa, modlitwy, nowenny, litanie, pieśni, Poznań 2017.
 
Kucharski B. J., Święty Józef. Patron Krakowa 1715-2015, Kraków 2015.
 
Latoń A. (red.), Idźcie do Józefa. Vademecum pielgrzyma do Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego, Kalisz 2006.
 
Latoń A. (red.), Święty Józef. Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, Kalisz, Polska, 27 września – 4 października 2009, Kalisz 2010.
 
Ławniczak A., Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Toruniu, „Kaliskie Studia Teologiczne” 8 (2009/2010), s. 405-409.
 
Margański B., Biel R. (red.), Agenda liturgiczna Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2004.
 
Michalak M. (red.), Święty Józef, Częstochowa 2017.
 
Misiurek J., Kult świętego Józefa i jego wartości duchowe, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1 (2002), s. 369-381.
 
Modlitewnik do świętego Józefa, Kraków 2017.
 
Modlitwa oddania się św. Józefowi, http://www.stratadziecka.pl/artykuly/modlitwy/modlitwa-oddania-sie-sw-jozefowi (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Mrowiński W., Miesiąc marzec z przykładami poświęcony czci św. Józefa, Kraków 1906.
 
Nabożeństwo do Opieki św. Józefa, https://bernardynki.com/nabozenstwo-do--opieki-sw-jozefa/ (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa, http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/nabozenstwo-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/ (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi, https://adonai.pl/modlitwy/?id=15 (odczyt z dn. 30.01.2021 r.).
 
Osiecki E. (oprac.), Nabożeństwo do świętego Józefa. Nowenna – koronka strapionych – modlitwy, Warszawa 2009.
 
Otrząsek M., Akatyst ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy, http://www.duchaswietego-kk.pl/parafia/index.php/435-akatyst-do-sw-jozefa (odczyt z dn. 20.01.2021 r.).
 
Partyka W., Św. Józef w pieśniach kościelnych, https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/48.html (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Penitencjaria Apostolska, Dekret, https://episkopat.pl/penitencjaria-apostolskaoglosila-odpusty-zwiazane-z-rokiem-sw-jozefa/ (odczyt z dn. 09.12.2020 r.).
 
Pieśni do św. Józefa, Karwin 1929, https://sbc.org.pl/dlibra/publication/339614/edition/320807/content (odczyt z dn. 23.02.2021 r.).
 
Radio Maryja, 23 czerwca rozpocznie się Nowenna do Świętego Józefa przed zawierzeniem narodu polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi, https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/23-czerwca-rozpocznie-sie-nowenna-doswietego-jozefa-przed-zawierzeniem-narodu-polskiego-i-kosciola-wpolsce-sw-jozefowi/ (odczyt z dn. 30.12.2020 r.).
 
Rozynkowski W., Z dziejów kultu św. Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 4 (2005), s. 111-124.
 
Silva M. F., Bóg wie lepiej. Życie Józefa, męża Maryi, Kraków 2015.
 
Sinka T., Dzieje i charakterystyka polskich pieśni nabożnych ku czci świętego Józefa, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34 (1981), s. 182-185.
 
Sinka T., Litania do św. Józefa: historia i propozycje, „Studia Józefologiczne” 1 (1989), s. 83-87.
 
Smoliński L., Powiernik tajemnicy Boga. Modlitewnik do św. Józefa, Kraków 2016.
 
Spencer M. D., Św. Józef w pieśni kościelnej. Kilka cech repertuaru pieśni z XX w. ku czci św. Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 8 (2009/2010), s. 323-335.
 
Stramare T., Brioschi G., Płaszcz świętego Józefa. Modlitwy na trudne dni, Kraków 2020.
 
Szkaplerz św. Józefa, https://www.swietyjozef.kalisz.pl/SzkaplerzSwJozefa/(odczyt z dn. 20.01.2021 r.).
 
Wanat B. J., Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych w Poznaniu, Poznań 2014.
 
Wygląd i symbolika szkaplerza karmelitańskiego, http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=szkaplerz_symbolika (odczyt z dn. 20.01.2021 r.).
 
Zapotoczny A., Potężny orędownik. Tajemnica szkaplerza św. Józefa, Kraków 2019.