Wyzwania mariologii XXI wieku

ks. Marek Gilski

Abstrakt

Challenges of Mariology in the 21st Century

The purpose of this article is to point out the most important challenges facing Mariology in the 21st century. The text consists of five parts. It presents the Mother of the Lord in the context of: transcendentals, the struggle for a culture of life, inspiration from the Bible, cultural differences, and informatization. 
 
Keywords: Mariology, contemporaneity, challenges
 
Abstrakt
 
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych wyzwań stojących przed mariologią XXI wieku. Tekst składa się z pięciu części. Prezentuje Matkę Pana w kontekście: transcendentaliów, zmagań o kulturę życia, inspiracji płynących z Biblii, różnic kulturowych oraz informatyzacji.
Słowa kluczowe: mariologia, współczesność, wyzwania / Mariology, contemporaneity, challenges
References
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III, pars VII, Typis Polyglottis Vaticanis 1975.
 
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.
 
Campos S. A., Corpus Marianum Patristicum, pars II, Burgos 1970.
 
Campos S. A., Corpus Marianum Patristicum, pars IV/1, Burgos 1976.
 
Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, Rzym 2018.
 
Franciszek, Encyklika Fratelli tutti, Rzym 2020.
 
Gharib G., Musulmanes, w: S. de Fiores, S. Meo (red.), Nuevo Diccionario de Mariología, Madrid 1988, s. 1453-1463.
 
Gilski M., Mariologia kontekstualna św. Augustyna, Lublin 2006.
 
Gilski M., Maryja, Matka życia, w przepowiadaniu Ojców Kościoła, w: J. Kumala (red.), Maryja – Matka życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” (Licheń Stary, 21-22 XI 2008 r.), Licheń Stary 2010, s. 25-40.
 
Gilski M., Piękno Maryi w pismach greckich Ojców Kościoła, „Salvatoris Mater” 1-4 (2013), s. 23-30.
 
Gilski M., Pośrednictwo Maryi w przepowiadaniu Ojców Kościoła, w: S. Drzyżdżyk (red.), Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków 2009, s. 45-60.
 
Meinardus O. F. A., The Virgin Mary as mediatrix between Christians and Muslims in the Middle East, „Marian Studies” 47 (1996), s. 88-101.
 
Meliton z Sardes, De Passione, SC 123.
 
Okeke Eze D., The Identity and Mission of the Catholic Priest in Contemporary Nigerian Socio-cultural Context, written under supervision of rev. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL, Lublin 2021.
 
Paredes J. C. R. G., Mariología, Madríd 1999.
 
Paredes J. C. R. G., Mariologia w drodze. Perspektywy mariologiczne u progu XXI wieku, „Salvatoris Mater” 1 (2005), s. 239-259.
 
Samiec Ł., Maryja i „preferencyjna opcja na rzecz ubogich”. Projekt soteriologii profetycznej w świetle teologii latynoamerykańskiej, Kraków 2019.
 
Wojtczak A., Królowa pokoju w nauczaniu Benedykta XVI, „Salvatoris Mater” 1-4 (2018), s. 78-99.
 
Wojtczak A., Serva Domini. Z maryjnego nauczania Benedykta XVI, Poznań 2013.