Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 7-8
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.001.15815

SYNODALNOŚĆ W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA

Czym jest synodalność? Rozwój świadomości synodalności na przestrzeni historii Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 11-32
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.002.15816

Znaczenie instytucji Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 33-54
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.003.15817

Nawrócenie synodalne w rozumieniu papieża Franciszka

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 55-71
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.004.15818

Geneza i przygotowania do nowego Synodu Biskupów poświęconego synodalności

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 73-90
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.005.15819

Synodalność i prymat jako wyzwanie w ekumenicznym dialogu katolicko-prawosławnym

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 91-122
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.006.15820

ARTYKUŁY

Wymiar wspólnotowy życia zakonnego

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 125-135
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.007.15821

Ofiara eucharystyczna w życiu Kościoła

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 137-147
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.008.15822

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Synodalność w życiu i misji Kościoła, Kraków, 5 maja 2022 roku

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 151-157
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.009.15823