Sprawozdanie z sympozjum naukowego Synodalność w życiu i misji Kościoła, Kraków, 5 maja 2022 roku

Ks. Leszek Poleszak SCJ

Abstrakt