Sympozjum Półrocznik teologiczny

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr hab. prof. UPJ PII Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania.

 

Misja i cele czasopisma „Sympozjum”

Oficjalny periodyk naukowy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ukazujący się od 1997 roku ma na celu rozszerzania wiedzy i informacji związanych z takimi dziedzinami nauki jak: teologia, filozofia, prawo kanoniczne. Czasopismo od wielu lat współpracuje z naukowcami z różnych ośrodków naukowych, którzy publikują na jego łamach autorskie badania naukowe w postaci artykułów.

W celu popularyzacji przedstawionych wyżej treści „Sympozjum” współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma bazami naukowymi takimi jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Index Copernicus (IC) czy Google Scholar.

Efekty dotychczasowej działalności (do czerwca 2018 r.) to aż 34 numery pisma zawierające 360 artykułów 158 autorów.

Dorobek naukowy jest publikowany na nowoczesnej stronie internetowej pisma (wraz z pełnymi tekstami oraz pdf) http://www.seminarium.scj.pl/ oraz – dzięki współpracy w Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na Portalu Czasopism Naukowych http://www.ejournals.eu/Sympozjum/

Publikowane w półroczniku „Sympozjum” teksty naukowe charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i naukowym, dzięki podwójnemu systemowi recenzji naukowej tekstów (double blind review). Każdy tekst posiada tytuł i abstrakt w języku oryginalnym, polskim i angielskim. Każda publikacja posiada słowa kluczowe i bibliografię. Charakter wyjątkowy tekstów podkreśla także zakres tematyki, jak też szczególnie charakterystyczne i unikalne dla tego pisma zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów i osoby o. Leona Dehona wraz z jego zaangażowaniem społecznym. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.

ISSN 2543-5442
e-ISSN 2544-3283
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Sympozjum, nr 1 (40)

Redaktor naczelny: ks. dr Leszek Poleszak SCJ
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr hab. prof. UPJ PII Tadeusz Kałużny SCJ
Sekretarz redakcji: ks. dr Krzysztof Napora SCJ
Opublikowano online: 31 maja 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 7-8
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.001.13714

MARYJA W TEOLOGII I SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Mariologiczno-eklezjologiczna interpretacja obrazu Niewiasty z Ap 12

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 11-23
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.002.13715

Wyzwania mariologii XXI wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 25-38
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.003.13716

Maryja i współczesny problem ciała

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 39-54
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.004.13717

Teologiczne typy bizantyjskich ikon maryjnych

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 55-65
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.005.13718

„Łzy lejąca” w arcydziełach muzyki polskiej XX wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 67-82
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.006.13719

Sekwencja Stabat Mater we włoskich interpretacjach muzycznych doby XVIII wieku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 83-102
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.007.13720

Teologiczne wątki maryjne mozaik Centro Aletti w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 103-127
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.008.13721

ARTYKUŁY

Vita consacrata come opera dello Spirito Santo

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 131-158
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.009.13722

Boże Serce w misterium swojego otwarcia na współczesny świat

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 159-184
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.010.13723

Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 185-210
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.011.13724

Formacja do ślubu ubóstwa w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 211-228
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.012.13725

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja: Emil Anton, Kahden virran maa. Sivilisaation ja kristinuskon irakilainen tarina, Helsinki 2020, ss. 288.

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 231-235
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.013.13726

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Maryja w teologii i sztuce chrześcijańskiej, Stadniki, 6 maja 2021 roku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 237-245
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.014.13727