Teoria Polityki,Nr 1/2017

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: social rights, social policy, human rights, subsistence, international law, concept of political, political values, Carl Schmitt, John Rawls, Michel Foucault, positivism, scientific realism, causation, operationalization, covering law, concept, politics, mentalism, words, Wittgenstein, normative theory, normativity, political philosophy, political science, logical positivism, cel, środek, uświęca, makiawelizm, interpretacje, end, means, justify, Machiavellianism, interpretations, filozofia polityki, debata publiczna, kategorie estetyczne, media elektroniczne , philosophy of politics, public debate, aesthetic categories, electronic media, politologia, instytucjonalizm, instytucja, polityka, teoria polityki , institutionalism, institution, political theory, nauki społeczne, metodologia, wiedza naukowa, kryzys ekonomii, social sciences, methodology, scientific knowledge, crisis of economics, teoria polityczna, dyskurs akademicki, naukowe uprawomocnienie wiedzy, refleksja teoretyczna , theory of politics, academic discourse, scientific validation of knowledge, theoretical reflection, eksplanacja, interdyscyplinarność, nauka o polityce , explanation, interdisciplinarity, political studies, wyobraźnia twórcza, olśnienie, twórcze teoretyzowanie, pośredniość/bezpośredniość naukowego poznania, myślenie dywergencyjne , creative imagination, illumination, creative theorizing, directness/indirectness of scientific cognition, divergent thinking, teoria społeczna, teoretyzowanie, fenomen nauki , social theory, theorizing, the phenomenon of science

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Spotkajmy się – wszyscy jesteśmy teoretykami!

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 11-24
Data publikacji online: 10 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.001.6580

Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania w nauce o polityce

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 25-43
Data publikacji online: 10 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.002.6581

Możliwości i ograniczenia kreowania teorii polityki

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 45-62
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.003.6582

Dyskursywne uprawomocnienie refleksji teoretycznej w naukach o polityce

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 63-77
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.004.6583

Bariery eksplanacyjne w ekonomii i politologii

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 79-106
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.005.6584

Instytucjonalne aspekty teorii polityki

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 107-126
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.006.6585

Czy filozofia polityki przeobrazi się w estetykę polityczną? Przyczynek do analizy metateoretycznej

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 127-141
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.007.6586

O wielorakim sensie formuły „cel uświęca środki”

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 143-171
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.008.6587

Normative Political Theory

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 173-185
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.009.6588

Political Concepts and the Concept of the Political

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 187-201
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.0010.6589

Theoretical Malnutrition and the Realist Therapy in Political Science

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 203-221
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.011.6590

How Values become Political?

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 223-234
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.012.6591

Subsistence: from Social Rights to Human Rights?

Teoria Polityki, Nr 1/2017, s. 235-242
Data publikacji online: 11 maja 2017
DOI 10.4467/00000000TP.17.013.6592