Teoria Polityki,Nr 2/2018

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: krytyka, racjonalność, złudzenie, rozum komunikacyjny, hermeneutyka , critique, rationality, illusion, communicative reason, hermeneutics, teoria, krytyczna teoria polityki, krytyk stabilizator, krytyk wygnaniec, teoria quasi-transcendentalna, uniwersalność teorii , theory, critical theory of politics, critic-stabilizer, critic-exile, quasi-transcendental theory, universality of theory, praktyki społeczne, porządki dyskursu, teoria polityki, zachowania polityczne, social practices, orders of discourse, political theory, political behaviour, criticism, interdyscyplinarność, teoria krytyczna, siatka pojęciowa, kluczowe problemy, tworzenie pojęć , interdisciplinary approach, critical theory, conceptual network, key problems, creation of notions, ideologia, poznanie teoretyczne, konflikt redystrybucyjny, ideologiczna funkcja nauki o polityce, politologia krytyczna, ogólnospołeczna i planetarna racjonalność , ideology, theoretical cognition, conflict of redistribution, the ideological function of political science, critical politology, social and planetary rationality, wyobraźnia, wyobraźnia socjologiczna, wyobraźnia teoriopolityczna, poznanie, imagination, sociological imagination, imagination of political theories, cognition, theory of politics, wyobraźnia politologiczna, poznanie w nauce o polityce / political imagination, knowledge in science about politics, dialektyka, Zygmunt Bauman, płynna nowoczesność, telewizja, dialectics, liquid modernity, television, kryzys, ekonomia głównego nurtu, promocja wartości zachodnich, wolny rynek, prywatyzacja, transnarodowe korporacje , crisis, mainstream economy, promoting western values, free market, privatisation, transnational corporations, osobowość autorytarna, teoria uzasadnienia systemu, psychologia polityki , authoritarian personality, system justifi cation theory, political psychology, Marx, Asiatic Societies, Capitalism, Communism, Post-Marxism, Post-Industrial Socialism, Guaranteed Annual Income, Marxist political economy, Surplus population, André Gorz, Jürgen Habermas, Antonio Negri, Claus Offe, state, governancesocial actors, Bosnia and Herzegovina, peace, democracy, war, consensus

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O dwóch typach krytyki

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 13-29
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.001.8436

Krytyczna teoria polityki – portret zwielokrotniony

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 31-52
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.002.8437

Funkcja krytyczna teorii polityki z perspektywy porządków dyskursu

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 53-68
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.003.8438

Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 69-84
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.004.8439

Wierzący, ale niepraktykujący. Neutralność ideologiczna jako alibi naukowości postpolitycznej politologii

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 85-104
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.005.8440

Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 105-130
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.006.8441

Między porządkami – o transgeniczność wyobraźni politologicznej

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 131-144
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.007.8442

Dialektyka polityki i kultury – na przykładzie Zygmunta Baumana

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 145-160
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.008.8443

Kryzys narracji w nowoczesnej polityce Zachodu

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 161-180
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.009.8444

Od osobowości autorytarnej do uzasadniania systemu. Elementy teorii krytycznej w psychologicznych koncepcjach wyjaśniających wrogość międzygrupową

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 181-199
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.010.8445

Marx, 1917, and Asiatic Societies

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 201-206
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.011.8446

The Dismal Science of Post-Marxist Political Theory:  Is There a Future in Postindustrial Socialism?

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 207-236
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.012.8447

Bringing the State Back In, but did it Ever Leave? And Which State?

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 237-247
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.013.8448

The Relationship between Peace, State and Democracy: Bosnia and Herzegovina an Deviant Case

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 249-260
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.014.8449