Teoria Polityki,Nr 3/2019

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Rok wydania: 2019
Redaktor prowadzący: Waldemar Paruch, Waldemar Bulira
Zakład odpowiedzialny: Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Filozofi i i Socjologii Polityki UMCS w Lublinie
Słowa kluczowe: evolution, social contract, normativity, interest, equilibrium, neoclassical realism, neorealism, foreign policy analysis, systemic pressures, unit-level variables, analytic eclecticism, critique, emancipation, emergence, law, ontology, open system, rationality, relativism, positivism and social science, post-positivism, Comte, political arithmetic, constructionism, Montaigne, Lipsius, reason of state, early modern, conservative prudence, Machiavelli, political realism, detotalizacja, hermeneutyka, ponowoczesność, pojęcia polityczności, relatywizm, fundamentalizm detotalization, hermeneutics, postmodernity, the concepts of the political, fundamentalism, pragmatyzm, realizm, antyrealizm, konstruktywizm, instrumentalizm , pragmatism, realism, anti-realism, constructivism, instrumentalism, interpretacja, rozumienie, nauki o polityce , antirealism, interpretation, understanding, science on politics, neofunkcjonalny paradygmat elitystyczny, elity podzielone, porozumienie między elitami, elity ideologicznie zintegrowane, elity konsensualnie zintegrowane , neofunctional elitist paradigm, divided elites, elite settlements, ideological unified elites, consensually unified elites, demokracja, elitaryzm, Joseph A. Schumpeter, utylitaryzm , democracy, elitism, utilitarianism , realizm polityczny, rzeczywistość, podejście obiektywistyczne, myśl polityczna , reality, objectivist approaches, political thought, polityka, deformacja, degradacja, ustrój, ład polityczny , politics, deformation, degradation, polity, political order

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Deformacje. Polityka a gradacja istnienia 

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 11-41
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.001.10284

Kłopoty z realizmem politycznym

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 43-57
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.002.10285

Schumpeter, utylitaryzm i teoria demokracji 

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 59-74
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.003.10286

Neofunkcjonalny paradygmat elitystyczny – możliwości i warunki pogodzenia elity i demokracji

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 75-102
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.004.10287

Idola theatri. Interpretacja i zagadnienie realizmu 

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 103-121
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.005.10288

O pierwszeństwie interpretacji przed ontologią. Przyczynek do krytyki realizmu w filozofii nauk społecznych

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 123-145
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.006.10289

Między fundamentalizmem a relatywizmem. O praktycznych i teoretycznych konsekwencjach detotalizacji współczesnej polityki

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 147-160
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.007.10290

The Lion and the Fox: Montaigne, Lipsius and Post-Machiavellian Conservative Prudence

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 161-173
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.008.10291

From Positivism to Post-Positivism: Progress or Digression?

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 175-188
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.009.10292

The Promises of Critical Realism in the 2020s and beyond

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 189-200
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.010.10293

Neoclassical Realism and Foreign Policy Analysis – A Possible Way of Integration?

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 201-227
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.011.10294

Institutions and the Problem of Social Order. A Normative Approximation

Teoria Polityki, Nr 3/2019, s. 229-247
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440845TP.19.012.10295