Teoria Polityki,Nr 4/2020

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec
Rok wydania: 2020
Słowa kluczowe: interpretacja, rozumienie, wyjaśnienie, teoria polityki / interpretation, understanding, explanation, qualitative research, theory of politics, interpretivism, methodology, research design, meaning analysis, qualitative-interpretive methods, wyjaśnianie empiryczne, wyjaśnianie interpretacyjne, wyjaśnianie integralne, działania polityczne, naturalizm, antynaturalizm, wnioskowanie abdukcyjne / empirical explanation, interpretive explanation, integral explanation, political actions, naturalism, anti-naturalism, abductive reasoning, solipsyzm metodologiczny, eksternalizm, niekonsekwencje solipsyzmu / methodological solipsism, externalism, interpretation, inconsistencies of solipsism, legal interpretation, embodied cognition, mental simulation, abstraction, International Relations, intersubjectivity, contextualism, reflexive methodology, perspektywy teoretyczne, (nie)ograniczona antropologia, teoria interpretacjonistyczna, rekonstrukcja, teoria personalistyczna / approaches, (un)constrained anthropology, interpretative approach, reconstruction, personalist approach, Hans-Georg Gadamer, political theory, polity, politics, hermeneutics, teoria francuska, dekonstrukcyjna teoria polityki, władza, przemoc, uwodzenie, sprawiedliwość / theory, deconstructive political theory, power, violence, seduction, justice, interpretacjonizm, teoria integralna, subiektywność polityki, narracyjność polityki, człowiek polityczny / interpretative approach, integral theory, subjectivity of politics, narrative of politics, political man, teoria polityczna, socjobiologia, funkcje polityczne / theory of politics, sociobiology, political functions, Abraham Lincoln, Emancipation Proclamation, popular sovereignty, compact theory of ratification, broad construction, strict construction, interposition, nullification

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 11-30
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.013.11779

Interpretive Theories in Political Science

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 31-41
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.014.11780

Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 43-60
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.015.11781

„Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 61-77
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.016.1178

Legal Interpretation: Towards a New Paradigm?

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 79-92
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.017.11783

Interpretive Scholarship in Contemporary International Relations

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 93-107
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.018.11784

Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 109-122
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.019.11785

Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 123-138
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.020.11786

Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 139-166
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.021.11787

O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 167-182
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.022.11788

Interpretacja funkcji w socjobiologicznych koncepcjach polityki

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 183-195
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.023.11789

Lincoln’s Deadly Hermeneutics

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 197-215
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.024.11790

Original Intent and Popular Government: A Madisonian Perspective

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 217-240
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.025.11791