Interpretive Theories in Political Science

Małgorzata Kułakowska

Abstrakt

The aim of the paper is to present the premises of the interpretative approach, with its internal diversity and methodological implications. While the first part of the paper discusses possible meanings connected with the concept of an interpretive approach, the second focuses on methodological implications and choices inspired by interpretivism.

Słowa kluczowe: interpretivism, methodology, research design, meaning analysis, qualitative-interpretive methods
References

Bachryj-Krzywaźnia, M. (2016a). “Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego”. Wrocławskie Studia Politologiczne, 21, pp. 7–23.

Bachryj-Krzywaźnia, M. (2016b). “Interpretacjonizm narratywistyczny: filozoficzna geneza, założenia metodologiczne i potencjał analityczny”. In: Ł. Dulęba,

J. Wiśniewski (eds.). Liberalizm i teoria polityczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 127–146.

Bevir, M. (2010a). “Editor’s Introduction: Interpretive Political Science”. In: M. Bevir (ed.). Interpretive Political Science. Vol. 1: Interpretive Theories. Los Angeles [etc.]: Sage Publications, pp. xxi–xlii.

Bevir, M. (2010b). “Introduction: Interpretive Methods”. In: M. Bevir (ed.). Interpretive Political Science. Vol. 2: Interpretive Methods. Los Angeles [etc.]: Sage Publications, pp. vii–xx.

Bevir, M. (ed.). (2010a). Interpretive Political Science. Vol. 1: Interpretive Theories. Los Angeles [etc.]: Sage Publications.

Bevir, M. (ed.). (2010b). Interpretive Political Science. Vol. 2: Interpretive Methods. Los Angeles [etc.]: Sage Publications.

Bevir, M. (ed.). (2010c). Interpretive Political Science. Vol. 3: Interpreting Politics. Los Angeles [etc.]: Sage Publications.

Bevir, M. (ed.). (2010d). Interpretive Political Science. Vol. 4: Interpreting Policies. Los Angeles [etc.]: Sage Publications.

Bevir, M., Rhodes, R.A.W. (2002). “Interpretive Theory”. In: Theory and Methods in Political Science. [Online]. Available from: https://escholarship.org/uc/item/0bk3k2nq#author. [Accessed: 29 September 2019].

Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage.

Crotty, M.J. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. 1st ed. London–Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.

Fairclough, N. (2011). Critical Discourse Analysis in a Time of Crisis. [Online]. Available from: https://www.academia.edu/3776000/Critical_Discourse_Analysis_in_a_Time_of_Crisis_2011_. [Accessed: 15 October 2019].

Filipowicz, S. (2015). “O fundamentalnej roli interpretacji”. Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 12(36), pp. 191–204.

Furlong, P., Marsh, D. (2010). “A Skin, not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science”. In: D. Marsh, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, pp. 184–211.

Gibbons, M.T. (2010). “Hermeneutics, Political Inquiry, and Practical Reason: A Evolving Challenge to Political Science”. In: M. Bevir (ed.). Interpretive Political Science. Vol. 2: Interpretive Methods. Los Angeles [etc.]: Sage Publications.

Krauz-Mozer, B. (2005). Teorie polityki: założenia metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marsh, D., Stoker, G. (eds.). (2006). Teorie i metody w naukach politycznych. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierzchalski, F. (2013). “Metoda abdukcji oraz jej zastosowanie na gruncie nauki o polityce”. In: B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (eds.). Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce. Krakow: Księgarnia Akademicka.

Schwandt, T.A. (2010). “Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social Constructionism”. In: M. Bevir (ed.). Interpretive Political Science. Vol. 1: Interpretive Theories. Los Angeles [etc.]: Sage Publications, pp. 35–71.

Schwartz-Shea, P., Yanow, D. (2012). Interpretive Research Design. 1st ed. New York, NY: Routledge.

Vromen, A. (2010). “Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches”. In: D. Marsh, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, pp. 249–266.

Yanow, D., Schwartz-Shea, P. (eds.). (2015). Interpretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. 2nd ed. London–New York: Routledge.