Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności

Zbigniew Blok,

Małgorzata Kołodziejczak

Abstrakt