Kobiety a neoliberalna biopolityka. Przypadek polskich reality shows

Sławomir Czapnik,

Ineza Drewniak

Abstrakt

Women and Neo-Liberal Biopolitics: A Case of Polish Reality Shows

The aim of this article is to analyze women’s image in Polish Reality TV, using Michel Foucault’s category of biopolitics and Marxian and Marxist thought. Text contains three chapters. Firstly, authors are describing show Superniania (Supernanny) and depiction of biopower in an area of reproduction. Then, two dating shows, Hotel Paradise (Paradise Hotel) and Love IslandWyspa Miłości (Love Island), are crucial in understanding important issues of sex and love. Last chapter is devoted to the show Damy i wieśniaczki (Ladies and Peasant Women), especially in a class context of biopower over women.

 

Streszczenie

Celem artykułu jest pogłębiona analiza wizerunku kobiet w polskiej Reality TV, przeprowadzona przy użyciu kategorii biopolityki Michela Foucaulta, uzupełnionej przez myśl Marksowską i marksistowską. Tekst składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy show Superniania, które pomogło zwrócić uwagę na kwestię biowładzy w sferze reprodukcji. Drugi rozdział omawia show randkowe, Hotel Paradise i Love Island. Wyspa Miłości, poruszając zagadnienia seksu i miłości. Ostatnia część skupia się na programie Damy i wieśniaczki, który pokazuje klasowy wymiar sprawowania biowładzy nad kobietami.

Słowa kluczowe: women, gender, neo-liberalism, Michel Foucault, biopolitics, Reality TV, kobiety, neoliberalizm, biopolityka
References

Bauman, Z. (2008). The Absence of Society. London: Joseph Rowntree Foundation.

Bauman, Z., Czapnik, S. (2016). „Jak słowo ciałem uczynić. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Sławomir Czapnik”. Studia Krytyczne / Critical Studies, 2.

Blackshaw, T. (2016). „British Sociology, the Bourgeois Media-Sociology Hybrid and the Problem of Social Class”. Studia Krytyczne / Critical Studies, 3.

Cruikshan, B. (1996). „Revolutions Within: Self-Government and Self-Esteem”. W: A. Barry, T. Osborne, N. Rose (eds.). Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government. Chicago: The University of Chicago Press.

Drewniak, I. (2019). „Jak być kobietą? Kreowanie stereotypów i modele kobiecych zachowań prezentowane w reality shows”. Studia Krytyczne / Critical Studies, 8.

Feasey, R. (2011). „Mothers on the Naughty Step: Supernanny and Reality Parenting Television”. Flow, https://www.flowjournal.org/2011/11/mothers-on-the-naughty-step/?print=print (dostęp: 10.12.2020).

Foucault, M. (1993). „‘About the Beginning of the Hermeneutics of the Self ’ (Transcription of Two Lectures in Dartmouth on 17 and 24 November 1980)”, ed. M. Blasius. Political Theory, 2(21).

Fraad, H., Resnick, S., Wolff, R. (2009). „For Every Knight in Shining Armour, There’s a Castle Waiting to be Cleaned: A Marxist-Feminist Analysis of the Household”. W: G. Cassano (ed.). Class Struggle on the Home Front: Work, Conflict and Exploitation in the Household. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan.

Fritzhand, M. (1961). Myśl etyczna młodego Marksa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Gambles, R. (2010). „Supernanny, Parenting and a Pedagogical State”. Citizenship Studies, 6(14).

Ganeshasundaram, R., Henley, N. (2009). „Reality Television (Supernanny): A Social Marketing ‘Place’ Strategy”. Journal of Consumer Marketing, 5(26).

Glebatis Perks, L., Davis Gatchet, A. (2013). „Equipment for Living in an Ordered Home: Disciplinary Homologies in Supernanny and Dog Whisperer”. The Journal of Popular Culture, 4(46).

Holmer Nadesan, M. (2008). Governmentality, Biopower, and Everyday Life. New York– Abingdon: Routledge.

Kavka, M. (2012). Reality TV. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lemke, T. (2001). „‘The Birth of Biopolitics’: Michel Foucault’s Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality”. Economy and Society, 2(30).

Lemke, T. (2002). „Foucault, Governmentality, and Critique”. Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, 3(14).

Marks, K. (1949). Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książka i Wiedza.

Mbembe, A. (2003). „Necropolitics”, trans. L. Meintjes. Public Culture, 1(15).

Oullette, L. (2007). „‘Take Responsibility for Yourself ’: Judge Judy And the Neoliberal Citizen”. W: Ch. Brundson, L. Spigel (eds.). Feminist Television Criticism: A Reader. Maidenhead: Open University Press.

Oullette, L. (2012). „Citizens Brand: ABC and the Do Good Turn In US television”. W: R. Mukherjee, S. Banet-Weiser (eds.). Commodity Activism: Cultural Resistance in Neoliberal Times. London–New York: New York University Press.

Oullette, L., Hay, J. (2008). „Makeover Television, Governmentality and the Good Citizen”. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 4(22).

Oullette, L., Wilson, J. (2011). „Women’s Work: Affective Labour and Convergence Culture”. Cultural Studies, 4–5(25).

Pierzchalski, F. (2013). „Polityka jako «męskie spojrzenie»”. W: B. Kaczmarek (red.). Metafory polityki, t. 4. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Resnick, S., Wolff, R. (2009). „Connecting Sex to Class”. W: G. Cassano (ed.). Class Struggle on the Home Front: Work, Conflict and Exploitation in the Household. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan.

Rose, N. (1996). „Governing ‘Advanced’ Liberal Democracies”. W: A. Barry, T. Osborne,  N. Rose (eds.). Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government. Chicago: The University of Chicago Press.

Skeggs, B. (2002). Formations of Class and Gender. Becoming Respectable. London: Sage. Skeggs, B., Wood, H. (2009). „The Transformation of Intimacy: Classed Identities in the Moral Economy of Reality Television”. W: M. Whetherell (ed.). Identity in the 21st Century: New Trends in Changing Times. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan.

Skeggs, B., Wood, H. (2012). Reacting to Reality Television: Performance, Audience and Value. Abingdon–New York: Routledge.

Smith, N. (2008). Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space. Athens–London: The University of Georgia Press.

Wyderka, J. (2019). „Specyfika formatu Jersey Shore”. Studia Krytyczne / Critical Studies,
8.