Rada naukowa

Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski - Polska) – Przewodniczący Rady Naukowej

Fulvio Attinà (University of Catania - Włochy)

Klaus von Beyme (University of Heidelberg - Niemcy)

Zbigniew Blok (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polska)

Andrzej Dubicki (Uniwersytet Łódzki – Polska)

John Dunn (University of Cambridge  - Wielka Brytania)

Grzegorz Ekiert (Harvard University – Stany Zjednoczone)

John G. Gunnell (State University of New York at Albany – Stany Zjednoczone)

Martyn Hammersley (The Open University – Wielka Brytania)

Alvydas Jokubaitis (Vilnius University - Litwa)

Mirjana Kasapović (University of Zagreb - Chorwacja)

Imre Kovách (Hungarian Academy of Sciences - Węgry)

Aleksandra Kruk (Uniwersytet Zielonogórski - Polska)

Michal Kubát (Charles University in Prague - Czech Republic)

Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Polska)

Charles Lemert (Wesleyan University – Stany Zjednoczone)

David McLellan (University of Kent – Wielka Brytania)

Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Polska)

Chantal Mouffe (University of Westminster – Wielka Brytania)

Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański – Polska)

Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Polska)

Brainard Guy Peters (University of Pittsburgh – Stany Zjednoczone)

Filip Pierzchalski (Uniwersytet Warszawski – Polska)

João Cardoso Rosas (Centre for Humanistic Studies of the University of Minho – Portugalia)

Christian F. Rostbøll (University of Copenhagen – Dania)

Lech Rubisz (Uniwersytet Opolski – Polska)

Quentin Skinner (Queen Mary University of London – Wielka Brytania)

Leszek Sobkowiak (Uniwersytet Wrocławski – Polska)

Janusz Węgrzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Polska)

Stephen Welch (Durham University – Wielka Brytania)

Sylwester Wróbel (Uniwersytet Śląski w Katowicach– Polska)

Marek Żyromski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polska)