Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

Czasopismo należy do FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la Renaissance).
ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), Kultura polskiego humanizmu końca XVI wieku

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Sortuj według

Polotia recepta. Mapa Księstwa Połockiego – teksty i preteksty sporu o władzę

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 97–133
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.005.13439

Oprawianie jako etap produkcji. O związkach drukarzy, księgarzy i introligatorów

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 135–155
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.006.13440

Edycje i przekłady

Dworstwo obyczajów Sebastiana Fabiana Klonowica. Przekład Civilitas morum Erazma z Rotterdamu w spuściźnie poety oraz wydawnicze losy książeczki w dawnej Rzeczypospolitej

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 2 (59), s. 157–216
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.007.13441

Recenzje i omówienia książek