Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), Maciej Kazimierz Sarbiewski – recepcja i twórczość II

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: 20 stycznia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Katon Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (Lyr. II 6) i exercitia Seneciana

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 1–24
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.001.13260

Między tęczą a kryształem. Echo u Macieja Kazimierza Sarbiewskiego jako gatunek odbicia w świetle jego komentarza do Summy teologicznej Akwinaty

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 25–53
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.002.13261

Edycje i przekłady

Ognista miłość. Oda Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do Świętego Stanisława Kostki

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 55–80
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.003.13262

Przekład eklogi pierwszej, O szlachetnej miłości i szczęśliwym jej zakończeniu (De honesto amore et felici eius exitu), ze zbioru Adolescentia Baptysty Mantuana

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 1 (58), s. 81–95
Data publikacji online: 20 stycznia 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.004.13263