Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55)

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: czerwiec 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Romańska alba tradycyjna. Między pieśnią ludową a dworską

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 103-122
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.006.11976

Alba dworska trubadurów (rozstanie o świcie)

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 123-141
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.007.11977

Obscure loqui. Zagadki i ich definicje w łacińskich traktatach i podręcznikach poetyki XVI–XVIII wieku wobec tradycji antycznej

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 143-156
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.008.11978

Edycje i przekłady

Alby tradycyjne i dworskie. Wybór pieśni romańskich w przekładzie Magdaleny Pabisiak

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 157-179
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.010.11980

Recenzje i omówienia książek

Londyński smog (William M. Cavert, The Smoke of London: Energy and Environment in the Early Modern City, Cambridge University Press, Cambridge 2016)

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 2 (55), s. 181-186
Data publikacji online: czerwiec 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.009.11979