Terminus Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek

TERMINUS jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukazuje się od 1999 roku, obecnie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (wersja podstawowa), a także w wersji drukowanej. Obowiązuje procedura recenzyjna typu double-blind review.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące dawnej literatury polskiej, zwłaszcza jej związków z tradycją klasyczną i literaturą europejską od średniowiecza aż do XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem renesansu i literatury nowołacińskiej. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje badania nad dawną literaturą polską, literaturą nowołacińską, historią literatur europejskich, mediewistyką, humanizmem i reformacją, retoryką, historią książki, historią idei, emblematyką i komparatystyką literacką.

Trzy główne działy czasopisma to: 1. Artykuły, 2. Edycje i przekłady, 3. Recenzje i omówienia książek.

ISSN 2082-0984
e-ISSN 2084-3844
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56)

Redaktor naczelny: Grażyna Urban-Godziek
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Opublikowano online: wrzesień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tragedy According to Jacobus Pontanus and the Tradition of Antiquity

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 187-208
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.011.12369

Kobiece reguły gry. Spór o kobiety w dialogu Il merito delle donne Moderaty Fonte

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 209-232
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.012.12370

„Anagramy” Marii Kazimiery Sobieskiej

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 233-250
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.013.12371

Edycje i przekłady

Uwagi o Księdze aniołów Francesca Eiximenisa

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 251-284
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.014.12372