Nowa edycja traktatu Andrzeja Wolana o wolności

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt

Recenzja

Andrzej Wolan, De libertate politica sive civili. O wolnosci Rzeczypospolitej albo slacheckiej, tłum. Stanisław Dubingowicz, wyd. i oprac. Maciej Eder, Roman Mazurkiewicz, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 478 (Seria: Humanizm. Idee, Nurty i Paradygmaty Humanistyczne w Kulturze Polskiej, Inedita, t. III)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.