Judas, a Medieval Other? Religion, Ethnicity, and Gender in the Thirteenth-Century Middle English Judas

Anna Czarnowus

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna się tezą o odmienności (otherness) literatury średniowiecznej na tle innych epok, która to inność jest również tematem niektórych utworów średnioangielskich. Judasz, odmienny pod względem religijnym, etnicznym i płciowym, ma w tym utworze także „siostrę”, która tak jak on ilustruje antyżydowskie stereotypy epoki. Judasz jest jednak w tym utworze także postacią uniwersalną, jednym z licznych zdrajców i grzeszników otaczających Jezusa, podczas gdy jego „siostra” jednoznacznie uosabia typ postaci znany jako la juive fatale. Zniewieścienie Judasza (psychiczne, ale może również fizyczne) wydaje się tylko jedną stroną tej złożonej konstrukcji literackiej. Typowy dla innych utworów średnioangielskich brak jednoznaczności w przedstawianiu Żydów dobrze ilustruje czternastowieczny romans Oblężenie Jeruzalem (The Siege of Jerusalem), ale nawet tam pojawia się motyw nie tyle zniewieścienia, co słabości tej grupy społecznej w konfrontacji z Rzymianami. Judasz, tekst bardziej skomplikowany od Oblężenia, uwypukla różnice religijne, etniczne i te dotyczące płci kulturowej, ale też pokazuje główną postać jako rodzaj everymana, pozwalając współczesnym czytelnikom głębiej wniknąć w sferę średniowiecznej wyobraźni.

References

T. Hahn, Premodern Text and the Postmodern Reader, “Exemplaria”, vol. 2, No 1 (1990).

K. Paffenroth, Judas: Images of the Lost Disciple, Louisville and London 2001.

D.L. Despres, Protean Jew in the Vernon Manuscript, in: Chaucer and the Jews: Sources, Contexts, Meanings, ed. S. Delany, New York 2002.

B. Kowalik, Judas and Other Middle English Religious Ballads: Towards Reconstructing a Genre and Deconstructing a Stereotype, “Acta Philologica”, vol. 31 (2005).

B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa 2001.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.