Terminus,2012, Tom XIV zeszyt 25

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2012

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Hieroglifik w teorii Rzeczpospolitej (XVII-XVIII w.). Zarys problematyki

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 15-46
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.001.0464

Nieznane polskie subskrypcje do emblematów Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 47-68
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.002.0465

Militaria w wybranych modlitewnikach XVIII wieku – wobec tradycji emblematycznej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 69-84
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.003.0466

Samuel Brzeżewski o ludziach i drzewach, czyli emblematyka w kazaniu Oliwa wdzięcznoozdobnej zieloności

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 95-118
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.004.0467

Obraz i słowo w kazaniu Aleksandra Dubowicza pod tytułem Wyprawienie osoby upamiętniającym postać Janusza Skumina Tyszkiewicza

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 119-135
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.005.0468

Emblematyczność w polskich drukach różańcowych w pierwszej połowie XVII wieku

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 137-156
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.006.0469

Lemmata w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 157-178
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.007.0470

Tres turres sunt tres arces... Rola toruńskiego herbu w poezji Ulryka Schobera

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 179-189
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.008.0471

Na pograniczu kultur: emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne XVII-wieczne dzieło Sphinx Samosonica…

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 191-217
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.009.0472

Poema de vanitate mundi Jakuba Baldego jako kontynuacja tradycji emblematycznej oraz przejaw siedemnastowiecznego manieryzmu

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 219-242
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.010.0473

Emblematyczne śpiewniki? O pograniczu między muzyką a obrazem w siedemnastowiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 243-261
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.011.0474

Emblematyczna pompa nuptialis. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki erotycznej i erudycyjnych argumentów oratorskich

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 287-334
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.015.0478

Recenzje i omówienia

Seria Lubelska Biblioteka Staropolska

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 265-268
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.012.0475

Marian Malicki, Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651. Część 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego, 1616–1651,

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 269-272
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.013.0476

Companion to Emblem Studies, Ed. Peter M. Daly

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 273-276
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.014.0477

Nowości wydawnicze

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 277-283
Data publikacji online: 10 listopada 2012