Terminus,2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2013
Redakcja numeru: Jakub Niedźwiedź, Wojciech Ryczek

Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Niektóre problemy związane z edycją heraldycznego dzieła Szymona Okolskiego

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 313– 333
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.020.1577

Studia (neo)latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie neolatynistyki

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 335–358
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.021.1578

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część pierwsza: uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 359–382
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.022.1579

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część druga: queer theory oraz gay and lesbian studies

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 383–400
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.023.1580

Edycje i przekłady

Anegdoty o Demostenesie – wprowadzenie

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 419–443
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.027.1583

De Demostene oratore et eius dictis, przekład zbiorowy pod red. Pauliny Piotrowskiej

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 436-443
Data publikacji online: 10 lutego 2014

Recenzje i omówienia

Judy Tarling, The Weapons of Rhetoric: A Guide for Musicians and Audiences

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 403–407
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.024.1581

Krzysztof Obremski, Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką. Przymiarki metodologiczne

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 409–416
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.025.1582