Nowa edycja Confessio fidei Abrahama Kulwiecia

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt

A New Edition of Abraomas Kulvietis’sConfessio fidei

The paper discusses the latest edition of the works of a Lithuanian humanist and propagator of the Reformation, Abraham Kulwieć (Abraomas Kulvetis, ca. 1510/1512–1545), edited by a Lithuanian scholar, Dainora Pociūtė. In the first part the author raises the question of Kulvetis’s absence in the contemporary historical studies of Polish Renaissance literature. In the second part of the paper the author reminds the role of this person in the development of humanist culture and Reformation in the Grand Duchy of Lithuania in the first half of the 16th century.

 

Słowa kluczowe: Reformation in Lithuania, Abraomas Kulvetis (Abraham Kulwieć), Confessio fidei, Renaissance literature
References

Abraham Kulwieć, [w:] Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kulwie%C4%87 (dostęp 20.06.2014).

Barycz H., Abraham Kulwieć, [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław 1971, t. XVI.

Barycz H., Wizerunek humanisty różnowiercy. Literacko-wyznaniowa biografia Abrahama Kulwiecia, „Roczniki Biblioteczne”, R. XIV (1970).

Kulvietis A., Pirmasis Lietuvos Reformacijos paminklas / The First Recorded Text of the Lithuanian Reformation. Abraomo Kulviečio „Confessio fidei” ir Johanno Hoppijaus „Oratio funebris” (1547) / „Confessio fidei” by Abaromas Kulvietis and „Oratio funebris” by Johann Hoppe (1547), ed. D. Pociūtė, Vilnius 2011.

Lukšaitė I., Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje XVI a. trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius 1999.

Stoberski Z., Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-litewskie związki literackie, Łódź 1981.

Śledziewski P., Kościół św. Anny–św. Barbary intra muros castri vilnensis, „Ateneum Wileńskie”, R. 9 (1933–1934).

Wotschke Th., Abraham Culvensis: Urkunden zur Reformationsgeschichte Lithauens, „Altpreussische Monatsschrift” nr 3–4, R. 42 (1905), http://www.mgh.de/bibliothek/zeitschriftenmagazin/apm (dostęp 7.12.2014).

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1977.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.