Artykuły

Ilość
Sortuj według

„[…] nec si rationem siderum ignoret, poetas intellegat [...]”, czyli czy poeci znali astrologię?

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 1-38
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4527

Astrologia – emblematyka – heraldyka. O kometach, księżycach i gwiazdach w herbarzu Szymona Okolskiego

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 39–59
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4528

Matematyka czartowska czy pobożna? Dwa oblicza astrologii w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 61–87
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4529

Elementy astrologicznej koncepcji makro- i mikrokosmosu w traktacie Stefana Falimirza O nauce gwiazdecznej

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 89–112
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4530

Astrology at the court of Matthias Corvinus

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 113–146
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4531

Picatrix Latinus: Kilka słów wprowadzenia

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 147–199
Data publikacji online: 2015

Humanista sine nomine. (Manfred Welti, Pożegnanie z Giovannim Bernardinem Bonifaciem, markizem d’Oria (1517–1597), przeł. Anna Marx-Vannini, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 201–207
Data publikacji online: 2015

Między zabobonem a postępem. Oświeceniowy spór o diabła. (Bartosz Marcińczak, „Między łacnowiernością i niewiernością”. Diabeł, magia i czary w Nowych Atenach i Diable w swojej postaci, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 235)

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 209–218
Data publikacji online: 2015