Astrology at the court of Matthias Corvinus

Áron Orbán

Abstrakt

Though astrology played an essential role at the court of Matthias Corvinus, king of Hungary (1458–1490), it has been a largely neglected field of scholarship. This article provides a general overwiew of the issue, investigates the relations between astronomers /astrologers or humanists, the related primary sources and branches of astrology pursued at the court, and analyses some exemplary horoscopes. The investigation is based on a great variety of sources (including literary and visual artworks): poems for the king, chronicles, various horoscopes and iudicia. The most popular branches of astrology seem to be natal and catarchic astrology. Astrology was applied for various purposes: to forecast one’s fortune in general, to forecast political and military events, to support institute foundations. Royal patronage and political propaganda played a great role in the importance of this discipline. Even taking into account the popularity of astrology in Europe, the king’s personal predilection for the stars seems to have been remarkably strong.
 

Słowa kluczowe: Matthias Corvinus, János Vitéz, Regiomontanus, Marcin Bylica, history of astrology and astronomy, horoscope, iudicium, humanist literature
References

Manuscripts

Horoscopes

Cracow, Biblioteka Jagiellońska, cod. 3225.

Cracow, cod. 2858.

Cracow, cod. 1840.

Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. El.

Vienna, ÖNB, Cod. Vin. 5179.

Other Manuscripts

Bylica M., Judicium de cometa que apparavit Anno Domini Mcccc 68, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 9024.

Bylica M., Judicium de comete qui apparavit Anno Domini M° cccc° lxxij°, Melk, Stiftsbibliothek Cod. Mellicensis 751/2.

Manilius, Astronomicon,Rome, BAV, Vat. Palat. Lat. 1711.

Edited primary sources

Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, ed. J. Ábel and I. Hegedűs, Budapest 1903.

Bonfini A., Rerum Ungaricarum decades, ed. L. Juhász et al., Leipzig 1936.

Eschenloer P.,Geschichte der Stadt Breslau, ed. G. Roth, Muenster 2003.

Marzio G.,De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae ad ducem Iohannem eius filium liber, ed. L. Juhász, Leipzig 1934.

Marzio G.,Galeotti Martii Narniensis Liber de doctrina promiscua, Florence 1548.

Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei [Fifteenth-century Italian Literary Works Praising Matthias Corvinus], ed. J. Ábel, Budapest 1890.

Omichius F., Beschreibung einer Legation und Reise…,Güstrow 1582.

Pannonius J., Iani Pannonii Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia, 1−2. vol., ed. S. Teleki, S. Kovásznai, Utrecht 1784.

Regiomontanus J., Johannis Regiomontani Opera Collectanea, ed. F. Schmeidler, Osnabrück 1972.

Schweigger S., Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem,Nürnberg 1608.

Tannstetter G., Judicium, Nürnberg 1512.

Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance, ed. M. Curtze, Leipzig 1902.

Secondary literature

Ameisenowa Z., The Globe of Martin Bylica of Olkusz and Celestial Maps in the East and in the West, transl. A. Potocki, Wrocław 1959.

Békés E., Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata [An Intellectual Historical Analysis of De doctrina promiscua by Galeotto Marzio], PhD dissertation, University of Szeged, 2012.

Bendeffy L., Regiomontanus und Ungarn,[in:] Regiomontanus-Studien, ed. G. Hamann, Wien 1980.

Birnbaum M.D., Renaissance Contacts Between Dubrovnik (Ragusa) and the Kingdom of Hungary, “Hungarian Studies Review” XIII, 1986, No. l.

Bollók J., Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében [Astral Mysticism and Astrology in the Poetry of Janus Pannonius], Budapest 2003.

Boudet J.-P., Hayton D., Matthias Corvin, János Vitéz et l’horoscope de la foundation de l’Université de Pozsony en 1467, [in:] Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’état moderne, ed. J.-F. Maillard, I. Monok and D. Nebbiai, Budapest 2009.

Brosseder C., The Writing in the Wittenberg Sky: Astrology in Sixteenth-Century Germany, “Journal of the History of Ideas” LXVI, 2005.

Burnett Ch., Astrology, [in:] Medieval Latin: an Introduction and Bibliographical Guide, ed. F.A.C. Mantello and A.G. Rigg, Washington 1996.

Carey H.M., Judicial astrology in theory and practice in later medieval Europe, “Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences” XLI, 2010.

Csapodi C., Csapodi-Gárdonyi K., Bibliotheca Corviniana, Budapest 1990.

Csáky M., Gelehrte am Hofe Corvinus, [in:]Regiomontanus-Studien, ed. G. Hamann, Wien 1980.

Csontos J., Corvin János két horoscopja Krakkóban [János Corvin’s two horoscopes in Cracow], “Magyar Könyvszemle”1880, pp. 382−387.

Domonkos L.S., The Polish Astronomer Martinus Bylica de Ilkusz in Hungary, “The Polish Review” XIII, 1968, No. 3.

Földesi F., Tudósok és könyvek társasága. Vitéz János könyvtára [The Company of Scholars and Books. The Library of János Vitéz], [in:] Csillag a holló árnyékában [A Star in the Shadow of the Raven], ed. F. Földesi, Budapest 2008, pp. 88−100.

Grössing H., Die Horoskope eleonores von Portugal und Kaiser Maximilian I, [in:] “Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte der Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin” XXXXI, 1981.

Grössing H.,Humanistische Naturwissenschaft, Baden-Baden 1983.

Grössing H.,Regiomontanus und Italien. Zum Problem der Wissenschaftsauffassung des Humanismus, [in:] Regiomontanus-Studien, ed. G. Hamann, Wien 1980.

Guoth K., Mikor született Mátyás király? [When was King Matthias born?], “Kolozsvári Szemle” III, 1943.

HaytonD., Martin Bylica at the Court of Matthias Corvinus: Astrology and Politics in Renaissance Hungary, “Centaurus” 49, 2007, pp. 185−198.

Horváth J., Az irodalmi műveltség megoszlása [The Separation of Literary Culture], [in:] Horváth János irodalomtörténeti munkái I, Budapest 2005.

HusztiJ., Janus Pannonius asztrológiai álláspontja[Janus Pannonius’s Attitude Toward Astrology], “Minerva” VI, 1927, pp. 43−58. 

Huszti J., Magyar királyok horoszkójai egy vatikáni kódexben [Horoscopes of Hungarian Kings in a Vatican codex], “Magyar Könyvszemle” XXXV, 1928.

Krchňák A., Die Herkunft der astronomischen Handschriften und Instrumente des Nikolaus von Kues, “Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Casanus-Gesellschaft”III, 1963.

Lemay R., The True Place of Astrology in Medieval Science and Philosophy: Towards a Definition, Astrology, Science and Society: Historical Essays, ed. P. Curry, Woodbridge 1987.

Markowski M., Astronomica et astrologica Cracoviensia ante annum 1550, Florence 1990.

MellerP.,Mercurius és Hercules találkozása Galeotto emlékérmén[The Meeting of Mercurius with Hercules on the Medal of Galeotto], Budapest 1955.

Mett R., Regiomontanus. Wegbereiter des neuen Weltbildes, Stuttgart 1996.

Nagy Z., Asztronómia a Mátyás-korabeli Magyarországon [Astronomy in Hungary in the Time of Matthias Corvinus], “Világosság” XVII, 1976, pp. 775–781.

Orbán Á., Astrology in Janus Pannonius’s Poems of Praise, “Annual of Medieval Studies at CEU” XIX, 2013.

Pajorin K., Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére [Humanistic literary works eulogizing Matthias Corvinus], [in:] Mátyás és a humanizmus, ed. E. Csukovits, Budapest 2008.

Quinlan-McGrath M., The Foundation Horoscope(s) for St. Peter’s Basilica, Rome, 1506: Choosing a Time, Changing the Storia,“Isis” 92, 2001, No. 4.

Rosińska G., Scientific Writings and Astrological Tables in Cracow: a Census of Manuscript Sources (15th−16th centuries),Wrocław 1984.

Schöner C., Mathematik und Astronomie an der Universität Ingolstadt im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin 1994.

Szathmáry L., Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában [Astrology, Alchemy and Mysticism in the Court of Matthias Corvinus], [in:] Mátyás király emlékkönyvszületésének ötszázéves fordulójára [Festschrift for the Five Hundredth Anniversary of Matthias Corvinus’ Birth], ed. I. Lukinich, Budapest 1940, pp. 415−452.

Tester S.J., A history of western astrology, Woodbridge (et al.) 1987.

Thorndike L., A History of Magic and Experimental Science, New York 1923−1958.

Veszprémy M., Asztrológia a 15. század második felének Közép-Európájában. A krakkói Jagelló Könyvtár BJ 3225 ms kéziratának magyar vonatkozásai [Astrology in Central Europe in the second half of the fifteenth century. Hungarian aspects of the Manuscript BJ 3225 of the Jagiellonian Libray in Cracow], MA Thesis, ELTE (Budapest), 2015.

Végh A., Egy reneszánsz felirat töredékei és a budai királyi palota csillagképei [Fragments of a Renaissance Inscription and the Star Depictions of the Royal Palace of Buda], “Művészettörténeti Értesítő” LIX, 2010, No. 2, pp. 211–231.

Weger I., Regiomontanus és a népnaptárak [Regiomontanus and the Popular Calendars], Budapest 1937.

Zinner E., Leben und Wirken des Joh. Müller von Königsberg, genannt Regiomontanus, Osnabrück 1968.

Zsák A., Egy ismeretlen Vitéz-kódex [An unknown Codex of Vitéz], “Magyar Könyvszemle” 1907.

Zsoldos E., The “Stellarium” of Johannes Tolhopff, [in:] Corvina Augusta. Die Handschriften des König Matthias Corvinus in der Herzog AugustBibliothek Wolfenbüttel, ed. E. Zsupán et al., Budapest 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.