Humanista sine nomine. (Manfred Welti, Pożegnanie z Giovannim Bernardinem Bonifaciem, markizem d’Oria (1517–1597), przeł. Anna Marx-Vannini, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Wojciech Ryczek

Abstrakt

Omówienie:

Humanista sine nomine. (Manfred Welti, Pożegnanie z Giovannim Bernardinem
Bonifaciem, markizem d’Oria (1517–1597)
, przeł. Anna Marx-Vannini, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.