Rejowe dykteryjki i kulturowe odsłanianie reformacyjnego dyskursu

Jakub Koryl

Abstrakt

Rejowe dykteryjki i kulturowe odsłanianie reformacyjnego dyskursu

(Paweł Stępień, Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w figlikach Mikołaja Reja, Warszawa 2013, ss. 179)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.