Terminus,2015, Tom 17, zeszyt 3 (36)

Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź
Sekretarz redakcji: Wojciech Ryczek
Rok wydania: 2015
Redaktor zeszytu: Magdalena Ryszka-Kurczab

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kształt edytorski postylli polskich XVI i XVII wieku – w poszukiwaniu staropolskich konwencji wydawniczych

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 3 (36), s. 317–367
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.011.5093

Pasja Chrystusa – kaznodziejskie renarracje. (Kazania pasyjne, wyd. i oprac. J. S. Gruchała i K. Panuś, t. 3 Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, Wyd. UNUM, Kraków 2014)

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 3 (36), s. 369–377
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.010.5092

Idea wymowy opartej na argucji i pełnej finezji, w przekładzie i opracowaniu Iwony Słomak i Kacpra Kardasa

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 3 (36), s. 379–416
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.016.5277