Recenzja: Meredith K. Ray, Daughters of Alchemy. Women and Scientific Culture in Early Modern Italy, Harvard University Press, Cambridge (MA), London, 2015, 291 stron, ilustracje, indeks

Jakub Niedźwiedź

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.