Artykuły i przyczynki

Sortuj według

Epyllion w badaniach naukowych – antyczne genus mixtum?

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 311–331
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.012.6822

Funkcje pamięci o sporze Benedykta Herbesta z Jakubem Górskim i arbitrażu Stanisława Orzechowskiego („Wawrzyńca z Sieradza”)

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 333–358
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.013.6823

Źródła, konteksty i okoliczności powstania Ody o zdobyciu Połocka Jana Kochanowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 359–400
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.014.6824

Mit Smoleńska w piśmiennictwie polskim XVII wieku – przypadek Jana Kunowskiego

Terminus, 2016, Tom 18, zeszyt 4 (41), s. 401–420
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.16.015.6825

Recenzje i omówienia