Renesansowy ogród wymowy. Renaissance Figures of Speech, ed. Sylvia Adamson, Gavin Alexander and Katrin Ettenhuber, Cambridge University Press, Cambridge 2007

Wojciech Ryczek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.