Cuncta trahit secum vertitque volubile tempus. Maksymian, Elegie, przeł. i oprac. Anna Maria Wasyl, IBL PAN, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Warszawa 2016

Anna Ledzińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.