Artykuły

Ilość
Sortuj według

Atlas Księstwa Połockiego – wprowadzenie

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 1-18
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.007.8241

The Atlas of the Principality of Polotsk – an Introduction

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 19–36
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.008.8266

Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 37–59
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.001.7890

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku – transkrypcja i przekład

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 61–74
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.002.7891

Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 75–126
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.003.7892

Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 127–155
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.004.7893

Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 r. jako jednolita kompozycja kartograficzna

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 157–191
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.005.7894

Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 193–252
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.006.7895